Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang

Hvorfor være eier i Nortura?

 • Nortura er eid og styrt av medlemmer og gir medbestemmelse og langsiktighet
 • Nortura er nødvendig for å opprettholde prisnivået til bonden, og er den eneste varemottakeren som har som formål å gi bonden best mulig økonomi
 • Nortura er kjøtt- og eggprodusentenes viktigste verktøy for å oppnå tilstrekkelig forhandlingsstyrke i et stadig tøffere marked
 • Nortura sørger for best mulig markedsbalanse til lavest mulig kostnad for produsenten
 • I Nortura tar vi det grønne skiftet og FNs bærekraftmål på alvor. Vi vet at både dyra, fabrikkene våre og maten vi spiser har betydning for miljøet.
 • Nortura har en viktig rolle i utøvelsen av landbrukspolitikken. Både gjennom politisk dialog – og i gjennomføringen av jordbruksavtalen. Det at Næringskomiteen på Stortinget nå gikk inn for lov om god handelsskikk, er et konkret og viktig eksempel på hva tett og god politisk dialog innebærer i praksis.     

Det er også andre grunner til å være aktiv eier i Nortura:

 • Nortura driver rådgivning til bondens beste
  • Best produksjon og driftsøkonomi
  • Kvalitetsproduksjon, forskning og avlsarbeid
 • Etterbetaling/Medlemskapitalkonti
 • Startpakke for nye brukere
 • Livdyrformidling
 • Garanti for driftskreditt

Kvinner i Norturadress