Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA

Reiseregningsskjema for godtgjørelse til tillitsvalgte for avtalte møter og oppdrag for Nortura SA. Reiseregninger skal leveres innen 1 måned etter avsluttet reise, og eventuelle originalbilag legges ved.

Reiseregninger sendes din organisasjonsleder for godkjenning, som videresender til utbetaling. 

Ny reiseregning per 20.04.2023

Skjema for print:

Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 20.04.2023, pdf.

Sjema for utfylling direkte:

Reiseregning for tillitsvalgte i Nortura SA 20.04.2023, for utfylling, pdf. 

Merk at reiseregning "for utfylling direkte" er for reiser tom 19.04.23, for reiser fom 20.04.23 bruk "skjema for print". Oppdatert versjon vil komme!

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her:

Tidligere utgave:

Gammel utgave tom 19.04.23, pdf.

Gammel utgave for utfylling tom 19.04.23, pdf.