Regionutvalg Innlandet

Innlandet består av Innlandet fylke, med Røros i Trøndelag.

Arbeidsutvalg i regionutvalg Innlandet har følgende sammensetning

Leder

Bjørn Magnus Tordhol, Brendjordsvegen 47, 2666 Lora

Mob: 900 87 235
E-post

Nestleder
AU-medlem kalkun

Hanne Guåker, Nesvegen 753, 2353 Stavsjø

Mob. 470 17 703
E-post

 

AU-medlem gris

Einar Myki, Tønset, Chausseen 180, 2340 Løten

Mob. 907 45 079
E-post

AU-medlem egg

Iver Isum, Baksidevegen 660, 2647 Sør-Fron

Mob. 913 47 613
E-post

AU-medlem storfe

Stein Rønjus Hålien, Tyinvegen 2950, 2967 Lomen

Mob. 906 92 472
E-post

AU-medlem småfe

Wenche E. Rustad Wangen, Rustadlinna 157, 2849 Kapp

Mob. 469 68 479
E-post

Haakon Andreas Alm

AU-medlem fjørfekjøtt

Haakon Andreas Alm, Tangenvegen 307, 2335 Stange

Mob. 900 45 372
E-post

 

Regionutvalg Innlandet består av følgende kretser:

 • 127 Glåmdalen
 • 128 Solør
 • 129 Sør-Østerdal
 • 130 Østerdalen
 • 131 Tynset, Alvdal og Folldal
 • 132 Tolga, Os og Røros
 • 133 Hedemarken
 • 134 Ringsaker
 • 135 Sør-Gudbrandsdal
 • 136 Midt-Gudbrandsdal
 • 137 Vågå og Sel
 • 138 Dovre og Lesja
 • 139 Skjåk og Lom
 • 140 Vestre Slidre og Vang
 • 141 Nord-Aurdal og Øystre Slidre
 • 142 Sør-Aurdal og Etnedal
 • 143 Land
 • 144 Gjøvik
 • 145 Toten
 • 146 Hadeland

» Regionutvalgets valgkomite
 

Endrer grensen mellom RU Øst og RU Innlandet

Årsmøtet i Nortura SA, 10. og 11. april 2013 endrer grensen mellom regionutvalg Øst og regionutvalg Innlandet ved at krets 127 Glåmdalen overføres fra regionutvalg Øst til regionutvalg Innlandet.

Endringen trer i kraft fra våren 2014 og vil bli tatt hensyn til ved beregninger av representasjon til møterunden 2014.

Tillitsvalgte som er valgt i møterunden 2013 står i sine verv til valg i 2014 er gjennomført.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes