Ungdomsutvalget i Nortura

Ungdomsutvalget er et pilotprosjekt i eierdemokratiet i selskapet, og utvalget ble etablert i februar 2023. Forslaget om et eget ungdomsutvalg i samvirkeselskapet kom fra eierne selv under årsmøtet i 2022.

Mats Holand

Mats Holand, Nord fra Sømna, er ungdomsutvalget sin representant fra Nord-Norge. Mats tar nå agronomutdanning på Val VGS. Han kommer fra en gård som leverer ca 35 tonn storfekjøtt og leier ut 220 tonn melkekvote, han ønsker å reetablere melkeproduksjonen på gården. Ved siden av skolegang fyller Mats over ei halv stilling som gårdsarbeider på hjemmegården. Han brenner for at unge bønder skal ha mulighet til å investere i ny og moderne drift, og kunne leve et normalt liv som heltidsbonde.

Mob tlf 465 11 792 - E-post

Marthe Sirivik

Marthe Sirivik, Midt er oppvokst på Hitra i Trøndelag, og ble ku-frelst da hun gikk skole på Øya Landbruksskole. I 2020 fikk hun og ektemannen tilbud om å kjøpe en gård på Averøy i Møre og Romsdal. Her driver de nå melkeproduksjon i et robotfjøs fra 1993, og 260 tonn i kvote. Fjøset har de totalrenovert, og Marthe setter god dyrevelferd høyt på dagsorden. Både i eget fjøs og som tillitsvalgt i kretsen.  

Mob tlf 451 36 591 - E-post

Vilde Bilstad

Vilde Bilstad, Agro kommer fra Orre i Klepp på Jæren. Her driver foreldrene med gris i kombinertproduksjon, samt produksjon av gulrot og løk. I tillegg produserer de høy til hest. Vilde er utdannet innen husdyrfag på Nord Universitet, i Steinkjer og jobber nå som salgskonsulent i Felleskjøpet Rogaland Agder. Vilde er aktiv i Norges bygdeungdomslag, og politisk engasjert.  

Mob tlf 948 65 929 - E-post

Andrea Kjellstad

Andrea Kjellstad, Vest kommer fra Hellesylt i Møre og Romsdal. Hun er oppvokst på sauegård, der foreldrene driver med 100 vinterfôra sau. Andrea studerer nå sosiologi på bachelornivå i Trondheim, og planlegger å ta agronom etter dette. Andrea er eldst av tre søstre og ser for seg å drive gården i framtida og øke saueantallet. I tillegg til ungdomsutvalget i Nortura er hun valgt inn i Team Ung, i Norsk Sau og Geit.  

Mob tlf 900 77 798 - E-post

Martin Selmer Paulseth

Martin S. Paulseth, Innlandet er oppvokst i Drøbak, i Viken fylke. Han flyttet til Oppland for å gå agronom på Lena-Valle videregående skole og i 2022 tok han over driften på gården etter sin bestefar på Skreia i Østre Toten. Her driver han med økologisk melkeproduksjon og har 116 tonn kvote, og setring på sommeren. Martin har vært aktiv i Senterungdommen og Senterpartiet siden tidlig i ungdomsårene, han har også erfaring fra Norges Bygdeungdomslag, og ungdomsarbeid i kommunen.  

Mob tlf 906 83 345 - E-post

Embrik Øen

Embrik Øen, Øst er fra Hol i Hallingdal, og oppvokst på gård med smågrisproduksjon og sau. Han var ferdig med agronomutdanninga sommeren 2022, og har siden jobbet som industriarbeider. I tillegg jobber han som avløser på et nabobruk med 520 tonn kvote. Embrik er to minutter yngre enn tvillingbror, men håper å drive familiegården en gang i framtida. 

Mob tlf 480 33 338  - E-post