Årsmøteutsendinger Nortura

(12.04.23) Årsmøtet i Nortura SA foregår i år den 18. og 19. april på Thon Arena på Lillestrøm. Her er oversikten over hvem som skal representere de ulike regionene på årsmøtet i år.

Dette er valgte utsendinger, ved forfall stiller varautsending til årsmøtet. Oversikten blir ikke oppdatert med varautsendinger.

Nr

Fornavn

Etternavn

1 Kirsten Helen Myren
2 Bjørn-Arne Skoglund
 

RU Nord

 
3 Sissel Johansen
4 Jørn Gunnar Ellingsen
5 Bente Børsheim
6 Ola Johansen
7 Håvard Knygh
8 Sverre Hågbo
9 Sunniva Skogan
10 Einar Meisfjord
 

RU Midt

 
11 Lars Morten Rosmo
12 Sverre Tyldum
13 Tilde Sæther
14 Signe Nordmeland
15 Tore Rennan
16 Ivar Wang
17 Steinar Lium
18 Jørgen Erik Baumfelder
19 Per Magnus Borten Moe
20 Bård Tore Berntsen
21 Nils H. Snekvik
22 Geir Håvard Valstad
23 Ingunn Oldervik Golmen
24 Berit Kristin Voll
25 Ole Per Nøsen
26 Anders Braa
 

RU Vest

 
27 Bjarte Myren
28 Lidvin Hage
29 Harald Olav Fosso
30 Håkon Olai Lie
31 Andreas Hus
32 Reidar Magne Kallestad
33 Steinar Evebø
34 Anne Karin Røssbø
35 Sjur Aakra
36 Hege Våtevik
37 Olav Reenskaug Fjørtoft
38 Ole Bjarne Hovland
39 Siw Ingunn Hjelle Eide
 

RU Agro

 
40 Martin Mæland
41 Kirsten Kverneland
42 Tor-Arne Frivold
43 Inghild Håverstad
44 Tor Hallvard Mosdøl
45 Lasse Sagård
46 Maria Helliesen
47 Lenita Salte
48 Ivar Opsal
49 Silje-Kristin Bekkeheien
50 Åge Andre Brømnes
51 Aanon Midstue
 

RU Øst

 
52 Else Horge Asplin
53 Hans O. Erikstein
54 Hans Steinar Staaland
55 Ole Henrik Berg
56 Ole Kai Sørbøl
57 Svein Iver Gjøby
58 Thor Harald Bjoner
59 Arthur  Knutsen
60 Harald Lie
61 Heidi Øen
62 Ole Kristian Skallerud
63 Mette Gunnes
64 Lars Talberg
65 Harald Bøhnsdalen
66 Thomas Kjørstad
 

RU Innlandet

 
67 Hans Arne Krogstie
68 Wenche E. Rustad Wangen
69 Harald Finden
70 Bjørn Magnus Tordhol
71 Mali Hauen
72 Ragnhild Sjurgard
73 Johannes Stikbakke
74 Tone Maria Økseter
75 Iver Isum
76 Haakon Andreas Alm
77 Nils Ole Robøle
78 Eivind Wårum
79 Ole Asbjørn Jacobsen Holt
80 Kjersti Wold
81 Ole Simen (Hus1) Baldishol
82 Ole- Kristian Oldre
 

Ansattvalgte

 

 

Område Nord

 
83 Alexander Halseth Roten
84 Ann-Iren  Karlsen
85 Per Kristian Simonsen
86 Guttorm Jenssen
 

Område Vest

 
87 Bjarte Hundvebakke
88 Per Henning Hovland
89 Ola Johan Drægni
90 Kristin Ove Skare
 

Område Øst

 
91 Bjørn Hallsteinsom Moastuen
92 Egil Skrindo Nilsen
93 Kay Andre Jensen
94 Trond Juliussen
 

Område Prior

 
95 Live  Major
96 Torbjørn Trøen
97 Bjørn André Støldal
98 Aron Nicolai Sommerset
 

LO

 
99 Irene Åstveit
100 Roar Viken
101 Solveig Kyllo
102 Aina Karlsen
 

YS

 
103 Steinar Rottem
104 Kristian Gredrum Langerud
105 Reidun Høgset
106 Morten Trykstad
 

Styret

 
107 Trine Hasvang Vaag
108 Jan Erik Fløtre
109 Hans Amund Braastad
110 Bente Borgen
111 Merethe Sund
112 Linda Gjerde Myren
113 Tronn Olaf Flittie
114 Tone Steinsland
115 Ole Johannes  Egeland
116 Kenneth Johansen
117 Erlend  Rønning
118 Ken Ove Sletthaug
119 Ronny Aunan
120 Tove Berit Berg

 
 

Relatert informasjon