Nybrukerpakken

Nybrukerpakken for alle Nortura-produksjoner. En "Nybruker" er en produsent som starter med kjøtt- eller eggproduksjon.

Jente og kalvDette betyr at i tillegg til tradisjonelle eierskifter, omfatter ordningen også de av våre medlemmer som starter en ny produksjon i tillegg. F.eks. vil en saueprodusent som etablerer griseproduksjon få tilbud om nybrukerpakken på den nye produksjonen sin.

Merpris

Alle produksjoner vil få en merpris på 2 prosent i to år. Merprisen betales ut per kalenderår i to av de fem første driftsår, og produsentene kan selv velge hvilke år. Merprisen er 2 % av omsetningen inkl. tilleggsytelser, unntatt offentlige tilskudd.

I tillegg vil det være et tilbud om diverse tjenester knyttet til den enkelte produksjon.

Storfe

Velkomstbrev med info om nybrukerpakken og profilprodukter fra Nortura fra medlemskolleksjonen.

 1. Merpris i 2 år
 2. Nyhetsbrev på e-post og markedsinfo på SMS for storfe
 3. Tilbud om tilpasset rådgiving i oppstartsperioden - inntil 2 år
 4. Gratis medlemskap i storfekjøttkontrollen i 2 år
 5. Ved kjøp av avlsdyr første året, refunderes provisjon og frakt innenfor standard satser
 6. Førsteprioritet på kjøp av avlsdyr første året
 7. Tilbud om deltakelse på Biff-kongress èn gang til halv pris
 8. Tilbud om faglige og sosiale samlinger for nye brukere, som f.eks. fabrikkbesøk og fellesarrangement med de andre samvirkeorganisasjonene

Gris

Velkomstbrev med info om nybrukerpakken og profilprodukter fra Nortura fra medlemskolleksjonen.

 1. Merpris i 2 år
 2. Nyhetsbrev på e-post og markedsinfo på SMS for gris
 3. Tilbud om tilpasset rådgiving i oppstartsperioden - inntil 2 år
 4. Tett oppfølging fra Nortura sine spesialveterinærer på gris i 2 år
 5. Gratis In-Gris hjelp det første året
 6. Prioritet ved kjøp av avlsdyr og tilbud om finansiering
 7. Tilbud om deltagelse på Svinekongressen èn gang til halv pris
 8. Tilbud om faglige og sosiale samlinger for nye brukere, som f.eks. fabrikkbesøk og fellesarrangement med de andre samvirkeorganisasjonene

Småfe

Velkomstbrev med info om nybrukerpakken og profilprodukter fra Nortura fra medlemskolleksjonen.

 1. Merpris i 2 år
 2. Nyhetsbrev på e-post og markedsinfo på SMS for småfe
 3. Tilbud om tilpasset rådgiving i oppstartfasen – inntil 2 år
 4. Gratis medlemskap i sauekontrollen i 2 år
 5. Tilbod om deltagelse på Lammekongress èn gang til halv pris
 6. Tilbud om faglige og sosiale samlinger for nye brukere, som f.eks. fabrikkbesøk og fellesarrangement med de andre samvirkeorganisasjonene

Egg

Velkomstbrev med info om nybrukerpakken og profilprodukter fra Nortura fra medlemskolleksjonen.

Normalt gjelder punkt 1 - 3 kun ved generasjonsskifter. Fra 1. juli 2024 til 31. desember 2025 gjelder alle punktene i nybrukerpakken også ved nyetablering.

 1. Merpris i 2 år
 2. Kostnadsfri bruk av veterinærtjenester i 2 år, i tråd med gjeldende forskrift om helseovervåkning i fjørfebesetninger
 3. Fri kursavgift ved gjennomføring av fjørfeskolen
 4. Tilbud om tilpasset rådgiving i oppstartsperioden - inntil 2 år
 5. Innføring i bruk av Eggkontrollen
 6. Nyhetsbrev på e-post og markedsinfo på SMS for fjørfe
 7. Tilbud om faglige og sosiale samlinger for nye brukere, som f.eks. fabrikkbesøk og fellesarrangement med de andre samvirkeorganisasjonene

Fjørfekjøtt

Velkomstbrev med info om nybrukerpakken og profilprodukter fra Nortura fra medlemskolleksjonen.

 1. Merpris i 2 år
 2. Nyhetsbrev på e-post og markedsinfo på SMS for fjørfe
 3. Tilbud om tilpasset rådgiving i oppstartsperioden - inntil 2 år
 4. Kostnadsfri helseovervåkningsavtale med en av Norturas fjørfeveterinærer i 2 år
 5. Fri kursavgift ved gjennomføring av fjørfeskolen èn gang
 6. Tilbud om faglige og sosiale samlinger for nye brukere, som f.eks. fabrikkbesøk og fellesarrangement med de andre samvirkeorganisasjonene