Rådgiving småfe i Nortura

Team småfe i Nortura består av dyktige rådgjevarar med allsidig praktisk og teoretisk kunnskap om sau. Jobben vår er å vera kontaktpunkt mellom småfebonden og Nortura.

Team småfeVi skal hjelpe småfebonden til eit best mogleg økonomisk resultat på garden gjennom god rådgjeving i samarbeid med resten av verdikjeda i Nortura.
 
Team småfe skal vera eit av dei viktigaste verktøya for sauebonden i Nortura.
 
Visjonen for jobben vi gjer er: BEST PÅ SAU, SAMMEN MED OSS!
 
Vil du vite meir om kva fagtilbod vi tilbyr medlemmer i Nortura, finn du det under rådgivingstilbod, som fortel om det komplette rådgivingstilbodet fra Team småfe. Det tilbys et omfattande fagtilbod med rådgivning om for eksempel drift, økonomi, helse, fôring og KSL. Team småfe har også tilbod om ultralydmåling av kjøt og feitt på livdyr og sauekontrollen - det landsomfattande registrerings- og plangeggingsvektøyet for sau.
 
Under fagbibliotek finn du artiklar skrivne av rådgjevarar i Team småfe og andre fagfolk. Vi håpar du kan finne nytte av fagstoffet.

Vil du ha rådgjeving på sau så ta kontakt med oss.