Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Norturas nye digitale tjeneste - Min side

  Min side er under oppbygging, og fortløpende lanseres nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe og gris, og kjøp/salg og direktelevering av fôringsdyr og avlsdyr storfe, smågris og mine leveranser. De midlertidige løsningene finner du lenker til nedenfor.

 • Plan for slakting av småfe fyrste halvår 2023

  (16.11.22) Nortura har lagt ein plan for faste slakteveker for småfe fyrste halvår 2023. Dette gjer vi for å få konsentrert småfeslaktinga til færrast mogleg dagar for å få ei effektiv drift. Vi håpar også dette gjer det enklare å planlegge småfeslaktinga i lammeringane og for den enkelte småfebonde.

 • Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

  (25.01.23) Du har kanskje noko slaktelam ståande på ekstensiv sluttfôring, eller ein del slaktesau, og lurar på om du skal slakte dei før eller etter teljedato 1. mars? Her er litt hjelp finne ut kva som vil lønne seg.

 • LAM 2023 på Scandic Hell

  (Oppdatert 18.01.23) LAM 2023 arrangeres lørdag 18. og søndag 19. februar 2023. Kongressen er nå fulltegna og faktura til påmeldte vil gå ut 23. januar.

 • Husk bestillingsfrist på øremerker – 20 % rabatt

  (Oppdatert 12.01.23) Sesongens sauemerkekampanje startet 1. november i fjor, ved bestilling innen 20. januar oppnår du 20 % rabatt på merkene! I tillegg gir Nortura fortsatt kr 12,- i pristilskudd for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får en svært gunstig pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet.

 • Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

  (02.01.23) Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar 2023.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (02.01.23) Avregningsprisen for lam økes med kr. 3,41 pr kg og sau/ungsau kr. 1,06 pr kg fra mandag 2. januar. Grunn er økt engrospris fra årsskiftet, samtidig har trekket for kostnader er økt. Grunntilskudd er økt med kr. 1,20 pr kg for lam.

 • Puljeintervall for småfe

  (20.12.22) Puljeintervall for småfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.