Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  Siste prisendring og prisprognose småfe

  (12.01.18) Fra mandag 15. januar økes avregningsprisen for lam med kr 1,49 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og reduserte innmatverdier. Redusert innmatverdi reduserer avregningspris for sau og geit med 2 øre per kg, og kje med 1 øre per kg.

 • Bestill elektroniske øremerker

  Bestill elektroniske øremerker

  (Sist endret 11.01.18) Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 20. januar får du 20 % rabatt på elektroniske merker. Merketilbudet fikk du på e-post eller i posten i november.

 • Buskerud på Stjernelam-toppen sesongen 2017

  Buskerud på Stjernelam-toppen sesongen 2017

  (21.12.17) Da har vi inne slaktestatistikk for dei fem siste vekene av årets lammeslakting, vekene 45 t.o.m. 50 (6. november - 17. desember).

 • Felles rutinar for retur av ullne skinn

  Felles rutinar for retur av ullne skinn

  (11.12.17) Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka mykje dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

 • Prognosen 2018 – Overskudd av sau/lam og gris

  Prognosen 2018 – Overskudd av sau/lam og gris

  (16.11.17) Den nye prognosen for 2018 viser at sau og lam fortsatt står overfor en svært krevende markedssituasjon. Overskuddet av gris er økende neste år og nærmer seg grensen for hva som kan håndteres, selv med reguleringseksport som fortsatt tilgjengelig balanseringsvirkemiddel.

 • Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

  Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

  (16.11.17) Konsernstyret har gjort vedtak om uendra engrospris på lam i fyrste halvår 2018. På grunn av prisnedtrappinga gjennom sesongen, kan ein justere opp engrosprisen etter nyttår for å koma ut med uendra engrospris. Grunntilskotssatsen blir også auka i februar.

 • Hvorfor er prisen på sau så låg?

  Hvorfor er prisen på sau så låg?

  (26.10.17) Det har i den siste tida vært mange avisartikler og innlegg på sosiale medier om den låge prisen på sau. I dette nyhetsbrevet, som er sendt ut på e-post til alle saueprodusentene i Nortura, forsøker vi å forklare hvorfor vi har havnet i denne situasjonen, men også litt om hva som kan gjøres for å øke salget av sau.

 • Krevjande grovfôrsituasjon – fagartikkel sau

  Krevjande grovfôrsituasjon – fagartikkel sau

  (26.09.17) 2017 har for mange vore eit krevjande år å lage mykje og godt grovfôr. Vest- og Sørlandet melder om den verste regnsommaren i manns minne. I Nord var det i einskilde område store overvintringsskader.

 • Utvida sjukdomsregistrering på småfe

  Utvida sjukdomsregistrering på småfe

  (11.10.16, sist endra 25.09.17) Utvida sjukdomsregistrering (USR) vart innført på småfe frå 1. januar 2016. Dette er observasjonar av sjukdomsfunn på slakta som kan indikere helse-/og/eller velferdsproblem i besetninga.

 • Vel ut gode returskinn av sau og lam

  Vel ut gode returskinn av sau og lam

  (Sist oppdatert 20.06.17) Det har auka betydeleg kvart år med sau- og lammeskinn i retur. Auken er så stor at kapasiteten til Granberg Garveri i Ølen held på å bli sprengt. Det er difor viktig at det er dei rette skinna som blir vald ut som returskinn.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 16 artikler