Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • God kvalitet, godt sal og aukande lammeslakting

  (30.09.22) Da har vi inne slaktestatistikk for to nye slakteveker, veke 37 og 38 (12. - 25. september). I desse vekene slakta Nortura 123 000 lam med medel slaktevekt 19,9 kg, medel klasse R/R+ (8,2) og medel feittgruppe 2+/2 (5,8). Dette er veldig fine lam for Nortura å foredle vidare til kvalitetsprodukt!

 • Fremdriftsplan for løsninger i nye Min Side

  (Oppdatert 28.09.22) Nye Min side ble lansert 16. august med innmeldingsløsning for småfe som første del, deretter innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr nå i slutten av september. Flere team jobber fortløpende med å få på plass løsninger og tjenester til hjelp for deg som eier og leverandør.

 • Nye rådgjevarar på småfe i Nortura

  (22.09.22) Innlandet har fått to nye rådgjevarar på småfe. Arild Fallingen er tilsett som vikar for Eirin Sveahaugen, og Knut Evensen i 50 % stilling i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen.

 • Nortura justerer ned slaktetrekket på småfe

  (08.09.22) Etter en helhetsvurdering har Nortura valgt å justere ned det varslede slaktetrekket på sau og lam fra henholdsvis 48 øre for sau/ungsau/vær og 55 øre for lam, til 29 øre for begge kategorier.

 • Ny innmeldingsløsning for småfe

  (Oppdatert 02.09.22) Tirsdag 16. august lanseres en ny innmeldingsløsning for småfe som blir første del av nye Min side. Det er kun innmelding av småfe som er i den første versjonen som lanseres nå.

 • Økte priser på ull fra september

  (26.08.22) Fra mandag 29. august øker Norilia prisene på ull for klassene A1, B1, C1, C1S og F1P. Rundt 1/3 av all ull levert inn til Nortura og Norilia sine ullstasjoner, selges nå til norske kunder. Tett samarbeid med kunder for å dekke deres behov på best mulig måte har gitt økt verdiskapning. Dette kommer nå produsentene til gode.