Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Saueslepp i Østfold

  Saueslepp i Østfold

  (16.05.18) Sauen er ikkje berre fjellets slåttekar, han er også ravinebeitenes slåttekar. Rune Sandklev er økologisk Nortura-sauebonde i Østfold, med ca 115 vinterfôra sau. Sommarbeita til Rune består av fleire ravinebeiter rundt omkring i Indre Østfold. Dette er beite som raskt ville grodd ned med kratt og skog om ikkje sauene til Rune hadde beita der. Produksjonen Rune får til på desse beita er veldig bra, og vi tok ein tur for få høyre meir om korleis han får til dette.

 • Nytt temahefte – Fôring av sau og lam

  Nytt temahefte – Fôring av sau og lam

  (14.05.18) Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming, er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster, og om ho er i låg- eller høgdrektigheits- eller mjølkeperioden avgjer fôringa.

 • Tiltak etter lamming når våren er sein

  Tiltak etter lamming når våren er sein

  (Sist endret 07.05.18) Når våren er sein betyr det utfordringar for sauebonden med lang innefôring før søyer og lam kjem ut på saftige og næringsrike vårbeite. Dette kan lett føre til magre søyer og svoltne lam.

 • Prognosen 2018 – Stort overskudd av gris

  Prognosen 2018 – Stort overskudd av gris

  (02.05.18) Den nye prognosen for 2018 viser et økende overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

 • Heimgjort er velgjort, rimeleg og praktisk

  Heimgjort er velgjort, rimeleg og praktisk

  (Sist endra 16.04.18) Jon Håvard Hågå er ein praktisk og nevenyttig sauebonde frå Lesja i Gudbrandsdalen. Vi var innom for ein saueprat i slutten av mai i fjor. Da var søyene ute på vårbeite, men Jon Håvard viste fram nokre heimlaga praktiske hjelpemidlar som har gjort livet som sauebonde på Hågå litt enklare, utan at det har kosta all verden.

 • Råmelk – viktig for lammene

  Råmelk – viktig for lammene

  (Sist endret 28.02.18) Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  Siste prisendring og prisprognose småfe

  (28.03.18) Fra mandag 2. april reduseres engrosprisen på sau med i gjennomsnitt ca. kr 5 per kg. Avregningsprisen reduseres tilsvarende. Bakgrunnen er en krevende markedssituasjon for sau med økende reguleringslager. Samtidig med prisreduksjonen endres pristrappa basert på klasse slik at det blir færre trinn, se tabell for prisreduksjon.

 • Feil merking av sau, verar og lam tek mykje tid!

  Feil merking av sau, verar og lam tek mykje tid!

  (14.03.18) Dei tilsette på Medlemssentra i Nortura bruker mykje tid på å vera "detektivar" for å finne ut kven som skal ha slakteoppgjer for dyr som er feilmerka. Tid er pengar, og det er bonden som betaler desse pengane. Feil merking gjeld spesielt innkjøpte dyr.

 • Sommarlam 2018

  Sommarlam 2018

  (19.02.18) Sommarlamproduksjonen skal vera basert på overskotslam, dvs lam som er teke frå søya pga at søya har for lite mjølk til at lammet får tilstrekkeleg tilvekst. Det vil difor ofte vera trilling- og firlinglam.

 • Telledato for sau og tilskudd

  Telledato for sau og tilskudd

  (14.02.18) – Når lønner det seg å slakte overfôringslam og tomme søyer i forhold til telledato 1. mars?

 
« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 22 artikler