Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (13.09.19) Fra mandag 16. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 2,00 per kg, grunnet redusert avregningspris og økt omsetningsavgift. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,50 per kg.

 • Rekordhøg Stjernelam-andel

  (Sist oppdatert 12.09.19) Vi har inne slaktedata for fyrste veka av september. I veke 36 (2. - 8. september) slakta Nortura ca 45 000 lam. Det er 5500 færre enn i fjor og noko mindre enn vi hadde planlagt.

 • Velkommen til LAM 2020 i Tromsø

  (Sist oppdatert 09.09.19) Lørdag 7. og søndag 8. mars 2020 inviterer Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgiving, til ny lammekongress på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Meld deg på nå!

 • Prognosen 2020 – Nærmere markedsbalanse for storfe, fortsatt overskudd av egg

  (05.09.19) Den første prognosen for hele 2020 viser at det for storfe i praksis er markedsbalanse. For gris prognoseres det i 2020 et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

 • Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2019

  (Sist oppdatert 18.07.19) I prognosen fra juni er det prognosert et underskudd på ca. 700 tonn sau og lam i løpet av 2019. Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per oktober 2018, fostertellinger og slakting hittil i år, er det beregnet at bestanden av sau og lam er ca. 7 prosent lavere ved beiteslipp denne våren sammenlignet med 2018.

 • Mædi påvist hos sau i Trøndelag

  (18.07.19) Det er påvist mædi i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.

 • Lammesesongen 2019 – infohefte

  (Sist oppdatert 18.07.19) Sesongen 2018 fikk en brå start på grunn av tørke, og at mange som har sau på innmarksbeite ønsket å slakte lam tidlig. Ved utgangen av august hadde vi slakta over 13 000 flere lam enn vi gjorde i 2017. Til tross for krevende produksjonsforhold, greide likevel sauebonden i Nortura å levere lam med god slaktekvalitet.

 • 99,8 % Oppslutning om Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)

  (09.07.19) Kjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge"- merking. Kjøttbransjen ønsker at "Nyt Norge"-merket både skal garantere at maten er norsk og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger norske lover og regler. Dette skal styrke tilliten til norsk mat.