Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Prognosen 2020 – per november 

  (14.11.19) For gris prognoseres det i 2020 et overskudd for året som følge av et stagnerende salg. Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Derfor er det viktig at svineprodusentene fortsatt bidrar med frivillig reduksjon av produksjonen for å unngå overproduksjon. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. Det ligger også mye lam på reguleringslager. For egg viser prognosen et overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

 • Bestill elektroniske øremerker

  (Oppdatert 11.11.19) Nortura støtter kjøp av elektroniske merke, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. Bestill innen 22. november da oppnår du 25 % rabatt på merkene.

 • Prisløyper 1. halvår 2020

  (Oppdatert 07.11.19) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. 

 • Kjøp sau fra medlemsbutikken

  (06.11.19) Alle medlemmer i Nortura kan nå bestille og kjøpe ferske saueslakt til engrospris, levert ut fra medlemsbutikken.

 • Nortura saueskole i Finnmark

  (27.09.19) Nortura sammen med Arktisk kompetansesenter for sau (AKS) og SàpmiAgri inviterer sauebønder i Finnmark til å delta på et kurs i sauedrift under arktiske forhold. Dette kurset er en del av prosjektet "Kjøtt i Troms og Finnmark".