Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Over 90 % Stjernelam og god marknadsbalanse

  (10.09.21) Ei ny sesong-slakteveke er kome inn i slaktestatikken. I veke 35 slakta Nortura ca 35 000 lam med medel slaktevekt 20,4 kg, medel klasse R+/R (8,5) og medel feittgruppe 2+ (5,8).

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (10.09.21) Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,80 per kg grunnet redusert engrospris med kr. 0,80 per kg og økt omsetningsavgift med kr. 1,00 per kg, i tillegg reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg. Prisreduksjonen for lam blir da på kr. 2,30 per kg fra mandag 13. september.

 • Høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt i 2022

  (08.09.21) Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av hvor raskt samfunnet vender tilbake til mer normale tilstander. Nortura Totalmarked har i prognosen lagt til grunn at gjenåpningen av samfunnet fortsetter, men med redusert grensehandel og reisevirksomhet også høsten 2021. Situasjonen er uforutsigbar, men det er i prognosen for 2022 forutsatt normale tilstander, og at også grensehandelen vender tilbake til det tilnærmet normale.

 • Nortura øker effektivitetstillegget på sau

  (23.08.21) Nortura har behov for mer sau. Det er også behov for å styrke prisstimulansen til å slakte sau før og etter den mest hektiske slaktesesongen for lam. Konsernstyret har derfor bestemt å øke effektivitetstillegget med kr 1 til kr 3 pr kg.

 • Beskytt småfeflokken din

  (23.06.21) Det har siden januar vært et pågående utbrudd med psoroptes ovis (saueskabb) på geit med hovedtyngde i Midt-Norge. Utbruddet har vokst seg svært omfattende og viser at midden er utbredt i geitemiljøet i Midt og spesielt i Trøndelag. Det er pr i dag 100 båndlagte dyrehold i Trøndelag og Møre og Romsdal.

 • Hvordan behandle løse hunder i beiteområde

  (22.06.21) Her er noen råd om hva du bør gjøre om sauene dine blir utsatt for løshundangrep. Rådene er utarbeidet i samarbeid med politiet. Her er også noen gode råd om hva du skal gjøre selv dersom du er hundeier.

 • Saueprisen opp i snitt kr 8 pr kg

  (07.05.21) Etterspørselen etter sau av god kvalitet er svært god for tida. All sau som vart slakta i fjorårets slaktesesong og hittil i år har gått rett til eiga skjering eller blitt kjøpt av industrikundane. Dette gjev grunnlag for å ta ut betre pris til sauebonden.