Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Lammesesongen 2020 – Betre marknadssituasjon

  (02.07.20) Sesongen 2019 var ein typisk "normal"-sesong, med normalt tidlege beiter, gode grasavlingar, ingen endring av teljedato og andre element som er med å påverkar slaktinga av sau og lam.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (26.06.20) Avregningsprisen for lam fra klasse O og over økes med kr 0,61 per kg fra mandag 29. juni, grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift, i tillegg er det på lam foretatt justeringer på de laveste klassene og på vekter under 16 kg. Avregningsprisene på sau økes også grunnet økt engrospris, mest i de høyeste klassene. I tillegg kommer endringer i slakte- og avgiftskostnader for alle.

 • Slakting av sau og lam hittil i år

  (12.05.20) Hittil i år, per uke 18 (3. mai) har Nortura slakta i underkant av 28 000 lam og 10 400 sau/ung sau. Det er en liten økning på 3 % for lam, mens for sau/ung sau på samme nivå som 2019.

 • Auka sal av kje i kampanjen

  (11.05.20) Nortura hadde også dette året kje-kampanje i samarbeid med ein del Nortura-geitebønder, Meny, Jakobs og Mega.

 • Tid for Kje

  (Oppdatert 21.04.20) Nå på våren er det sesong for en fantastisk spesialitet fra Nortura, nemlig Stjernekje. Noen få Sparbutikker, Mega, Meny og Jacobs-butikkene kan friste med ferske Kje i to kampanjeuker uke 11 (9. - 15. mars) og uke 18 (27. april - 3. mai).

 • Nortura slakter fremdeles dielam

  (Sist endret 20.04.20) Selv om Nortura avviklet Sommerlam-varestrømmen i fjor på grunn av liten etterspørsel, så slakter vi fremdeles dielam for den som ønsker å slakte overskuddslammene tidlig. Vi har en del kunder med ferskvaredisk som fortsatt kjøper et mindre volum dielam av oss. Slaktinga av disse vil foregå fortløpende.

 • Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam

  (Sist endret 25.03.20) Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite. For å få økonomi i eit overskotslam-oppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis ein ynskjer å ta vare på overskotslamma.