Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Auka salet med 30 %

  Auka salet med 30 %

  (15.05.17) Nortura har hatt stort trykk på sal av lam for å redusere lagra fram mot ny lammesesong. Dette har resultert i ein salsvekst på 30 % eller 573 tonn ved utgangen av april.

 • Besøk hos visningsfjøs i lamminga

  Besøk hos visningsfjøs i lamminga

  (04.05.17) Vi har besøkt Martin Opsal på visningsfjøset Ellefsæter gard i Ringsaker midt i lamminga for å sjå på korleis visningsfjøset fungerer i denne perioden.

 • Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  (04.05.17) Til tross for godt salg av lam hittil i år, er det fortsatt stort overskudd og en krevende markedssituasjon på dette dyreslaget. Det er også fortsatt noe overskudd av gris og egg, men ikke mer enn at det kan håndteres med virkemidlene vi rår over. Situasjonen på storfe er uendret og preges fortsatt av stort underskudd.

 • Nortura bidreg til ny kunnskap om sauefôring

  Nortura bidreg til ny kunnskap om sauefôring

  (03.05.17) Nortura, saman med mange andre samarbeidspartnarar, bidreg til eit treårig forsøk som har som mål å utvikle nye fôringsstrategiar for produktive søyer.

 • Nortura vil følge lammet i 6 filmer

  Nortura vil følge lammet i 6 filmer

  (24.04.17) Vi vil legge ut filmene om det unike norske lammet etter hvert som vi følger årstiden, første film fra lamminga hos Tore Mattingsdal kan du nå se på vår facebookside.

 • Transportdyktighet

  Transportdyktighet

  (Sist endret 18.04.17) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  Siste prisendring og prisprognose småfe

  (12.04.17) Avregningsprisen på lam reduseres med kr 2,00 per kg, og ung sau og sau med kr 10,00 per kg fra mandag 17. april. Dette er grunnet overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår. Se mer info i egen sak.

 • Endring av prisløype for lam og sau

  Endring av prisløype for lam og sau

  (10.04.17) Som følge av at det har vært slaktet mindre lam i januar og februar enn det som var forventet i forbindelse med omlegging av lammeslakttilskuddet fra 2017, ligger det med dagens prisløype an til overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår 2017. Derfor reduseres engrosprisen på lam med kr 2,00 per kg fra og med mandag 17. april.

 • Lam liv laga – lamming og fødselshjelp

  Lam liv laga – lamming og fødselshjelp

  (Sist endret 31.03.17) Perioden under og i de første dagene rett etter lamming er den mest kritiske fasen i et lams liv. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest.

 • Sommarlam 2017

  Sommarlam 2017

  (15.03.17) Sommarlamproduksjonen skal vera basert på overskotslam, dvs lam som er teke frå søya pga at søya har for lite mjølk til at lammet får tilstrekkeleg tilvekst. Det vil difor ofte vera trilling- og firlinglam.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 18 artikler