Bestilling av retur-, øko- og slakterimerker

(Oppdatert 26.10.21) Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av retur-, øko- og slakterimerker. Du bestiller dine returmerker direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill samtidig med de vanlige øremerkene så sparer du porto!

Bestill retur-, øko- og slakterimerker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok returmerker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

Du bestiller merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken og de sender også merkene ut til deg.

Årets merkekampanje starter som vanlig 1. november, med første rabattfrist 22. november.

Merker

Beskrivelse

Blå Combi Signal – VILLSAULAM

Blått merke – VILLSAULAM

Grønn Combi Signal – RETURSLAKT

Grønt merke – RETURSLAKT

Gul Combi Signal – ØKOLOGISK

Gult merke – ØKOLOGISK

Hvit Combi Signal – NISJESLAKT

Hvitt merke – NISJESLAKT

Oransje Combi Signal – NORSK PELSSAULAG

Oransje merke – NORSK PELSSAULAG (skinn som skal sendes til Donnia i Sverige)

Rød Combi Signal – RETURSKINN

Rødt merke – RETURSKINN

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)