Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe / Siste nytt /Arkiv nyhetsartikler

Verktøylinje

Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke .

 • Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

  Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

  (Siste endret 28.02.18) Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming.

 • Har du skaffa deg ein god avlsvêr til paringssesongen?

  Har du skaffa deg ein god avlsvêr til paringssesongen?

  (20.10.10, oppdatert 27.09.17) Det er i parings- og insemineringsperioden grunnlaget blir lagt for neste års lammesesong. Vêrlamkåringane går føre seg i desse dagar. Da er tida inne for å skaffe seg ein god avlsvêr.

 • Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

  Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

  (25.08.17) Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom lammeslakt med lukt og smaksavvik kjem ut i marknaden som lam.

 • Prisløype sau 2. halvår 2017

  Prisløype sau 2. halvår 2017

  (30.06.17) Prisløypa viser gjennomførte engrosprisendringer på sau fra påske og fram til nå, samt planlagte prisendringer i 2. halvår.

 • Etablering av raigrasbeite

  Etablering av raigrasbeite

  (Sist oppdatert 01.06.17) Dersom du skal etablere eit tidleg raigrasbeite til kopplam, bør ein så ei blanding av Italiensk og Westerwolsk raigras. Italiensk raigras er det beste beitegraset, men Westerwoldsk kjem tidlegare, difor bør det vera med. Bruk 3,5 – 4 kg såfrø pr dekar, 75 % Italiensk og 25 % Westerwoldsk raigras.

 • Auka salet med 30 %

  Auka salet med 30 %

  (15.05.17) Nortura har hatt stort trykk på sal av lam for å redusere lagra fram mot ny lammesesong. Dette har resultert i ein salsvekst på 30 % eller 573 tonn ved utgangen av april.

 • Nortura bidreg til ny kunnskap om sauefôring

  Nortura bidreg til ny kunnskap om sauefôring

  (03.05.17) Nortura, saman med mange andre samarbeidspartnarar, bidreg til eit treårig forsøk som har som mål å utvikle nye fôringsstrategiar for produktive søyer.

 • Rekorddeltakelse på Lam 2017

  Rekorddeltakelse på Lam 2017

  (06.02.17) Den 7. lammekongressen ble arrangert helga 4.-5. februar 2017 på Clarion Hotel Air i Stavanger, hele 560 deltakere er rekord for kongressen som arrangeres hvert 3. år av Nortura og Norsk Sau og Geit.

 • Troms på Stjernelam-toppen i sesongen 2016

  Troms på Stjernelam-toppen i sesongen 2016

  (04.01.17) Da er 2016 historie og vi kan gjera opp status for Lammesesongen 2016. Fasiten på lammesesongen vart ein auke på nesten 24 000 lam, men vektnedgangen på 0,7 kg er faktisk såpass stor at vi har slakta færre kg lam i 2016-sesongen enn året før. Vi har hatt tilførselsauke i alle fylke utanom Nordland og Troms.

 • Nyfjøset klart og i bruk

  Nyfjøset klart og i bruk

  (16.12.16) Håvard Jønnardalen satsa og no er nyfjøset klart og i bruk. Jønnardalen bruka mykje tid på eit grundig førearbeid, gjekk inn på kvar enkelt leverandør og gjorde solide avtaler. Her var det ikkje ynskje om overraskingar.

 
« Forrige     1 | 2 | 3 | 4     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 36 artikler