Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  (Sist endret 02.01.17) Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

 • Utforming av sankegjerde

  (08.07.16) Fleire vel å ha felles sanking av sau etter beitesesongen er ferdig. For å enkelt skilje dyra etter sanking bør ein ha eit godt utforma sankegjerde. Det kan vere fleire hundre dyr som er drive over lengre avstand, og når dyra skal sorterast etter dei er komne til samlegjerdet, bør dette skje utan unødige påkjenningar for både sau og bonde.

 • Tips for å få lam i påsettlamma

  (15.10.15) I Team småfe hender det vi får spørsmål frå medlemmer som synes det er utfordrande å få lam i åringane. Her er ei liste med tiltak du kan prøve dersom du slit med dette problemet.

 • Krav til produksjon av ullne skinn

  (Sist endret 10.08.15) Nortura har kundar som ynskjer å kjøpe ullne skinn for garving. Marknaden for andre ullne skinn enn pelssauskinn er vanskeleg. Difor blir det i år berre plukka ut slike skinn av andre raser etter direkte avtale med kunde.

 • Korleis spare grovfôr?

  (20.06.13) På grunn av overvintringskader på enga spesielt på Vestlandet, kan mange sauebønder oppleve å få ei grovfôravling langt under normalen dette året. Mykje kan bli retta opp dersom vi får ein fin sommar og haust.

 • Klauvstell - forebyggende helsearbeide

  (24.11.10) Golvunderlag og fjellgrunn avgjør slitasje gjennom året. I en normal saueklauv er veggen litt høyere enn sålen, dette er fordi mesteparten av vekten skal bæres på den sterkere klauvveggen.