Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe /Nortura Klyppeteam

Verktøylinje

Nortura Klyppeteam

(oppdatert 24.02.17) Gjennom Nortura Klyppeteam kan vi gje betre service til Nortura sine saueprodusentar gjennom å skaffe saueklyppar dersom du har behov for det, betingelsen er medlemsskap i Nortura. Vi har klyppeteam i heile landet utanom Nord-Noreg.

Sauklyppere fra klyppeteam Øst

Team småfe i Nortura ynskjer å stimulere til at det det blir utdanna nye norske saueklypparar. Vi ynskjer også å bidra til eit godt kollegialt nettverk, med sosiale samlingar der klypparane kan utveksle erfaringar i teknikk, teori og trening.

I Nortura klyppeteam er det ekstra plass for nybegynnarar (klypper 50 sau om dagen) og erfarne klypparar.

Kontaktpersonar for dei ulike klyppeteama:

Region Midt: Stig Runar Størdal, e-post, tlf. 941 34 988

Region Øst: Eirik Kolbjørnshus, e-post, tlf. 906 36 310

Region Nordvest (området til Nortura Førde): Johannes Nedrebø, e-post, tlf. 905 71 243

Resten av Region Vest: Stian Espedal, e-post, tlf. 979 58 151

Ta kontakt om du treng saueklyppar!
 

Startet på Østlandet

Nortura Øst opprettet et nettverk av saueklyppere som jobber for seg selv, men bærer Nortura-logoen med stolthet. Initiativtaker var Eirik Kolbjørhus, småferådgjevar i Valdres og klyppar, les mer.

Nortura klyppeteam region Midt har egen facebookside.