Nortura Klyppeteam

(Oppdatert 14.11.17) Gjennom Nortura Klyppeteam kan vi gje betre service til Nortura sine saueprodusentar gjennom å skaffe saueklyppar dersom du har behov for det, betingelsen er medlemskap i Nortura. Vi har klyppeteam i heile landet utanom Nord-Noreg.

Ull

Team småfe i Nortura ynskjer å stimulere til at det det blir utdanna nye norske saueklypparar. Vi ynskjer også å bidra til eit godt kollegialt nettverk, med sosiale samlingar der klypparane kan utveksle erfaringar i teknikk, teori og trening.

I Nortura klyppeteam er det ekstra plass for nybegynnarar (klypper 50 sau om dagen) og erfarne klypparar.

Logg inn for å finne kontaktpersonar om du treng saueklyppar!

Kontaktpersonar

 

Startet på Østlandet

Nortura Øst opprettet et nettverk av saueklyppere som jobber for seg selv, men bærer Nortura-logoen med stolthet. Initiativtaker var Eirik Kolbjørhus, småferådgjevar i Valdres og klyppar, les mer.

Nortura klyppeteam region Midt har egen facebookside.