Nortura Klyppeteam

Gjennom Nortura Klyppeteam kan vi gje betre service til Nortura sine saueprodusentar gjennom å skaffe saueklyppar dersom du har behov for det, betingelsen er medlemskap i Nortura. Vi har klyppeteam i heile landet utanom Nord-Noreg.

Ull

Team småfe i Nortura ynskjer å stimulere til at det det blir utdanna nye norske saueklypparar. Vi ynskjer også å bidra til eit godt kollegialt nettverk, med sosiale samlingar der klypparane kan utveksle erfaringar i teknikk, teori og trening.

I Nortura klyppeteam er det ekstra plass for nybegynnarar (klypper 50 sau om dagen) og erfarne klypparar.

Kontaktpersonar

 

Startet på Østlandet

Nortura Øst opprettet et nettverk av saueklyppere som jobber for seg selv, men bærer Nortura-logoen med stolthet. Initiativtaker var Eirik Kolbjørhus, småferådgjevar i Valdres og klyppar.

Nortura klyppeteam region Midt har egen facebookside.