Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe / Fagbibliotek /Merking

Verktøylinje

Merking av småfe

 • Bestill elektroniske øremerker

  Bestill elektroniske øremerker

  (Sist endret 11.01.18) Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 20. januar får du 20 % rabatt på elektroniske merker. Merketilbudet fikk du på e-post eller i posten i november.

 • Slik setter du på øremerkene riktig

  Slik setter du på øremerkene riktig

  (Sist endret 24.03.17) OSID har laget en film som viser riktig påsetting av øremerker på lam.

 • Elektronisk merking av småfe (RFID)

  Elektronisk merking av småfe (RFID)

  (Sist oppdatert 31.10.14) Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedtok i 2007 å innføre et frivillig elektronisk merkesystem (RFID) for småfe fra 2008. Fra 1. januar 2011 vedtok samme departement/Mattilsynet krav om elektronisk merking av sau over 12. mnd. som er født etter 31. oktober 2010. Nortura fortsetter å gi pristillegg for kjøp av elektroniske merke til sau og lam.

 • Øremerking av småfe

  Øremerking av småfe

  (12.08.14) Hvilke regler gjelder? Her finner du er presentasjon fra OS ID og lenker til Mattilsynet og forskrift.

 • Rasjonalisering av produksjon og omsetting av sau og lam ved hjelp av elektroniske hjelpemidler

  Rasjonalisering av produksjon og omsetting av sau og lam ved hjelp av elektroniske hjelpemidler

  (31.03.11) I dagens samfunn er vi omgitt av elektroniske hjelpemidler på alle kanter. Disse har også gjort sitt inntog i landbruket på ulike måter, også når det gjelder husdyrproduksjon. Vi skal i det etterfølgende se på ulike typer av slike hjelpemidler med fokus på RFID-teknologi som er under utvikling eller tatt i bruk innen saueproduksjon/foredling, samt hvilke muligheter som ligger i disse.