Beregningskalkulatorer


  • Nortura sauefôring

    (Sist endret 13.09.23) Fôrplanleggingsverktøyet Nortura Sauefôring er lagt ut i ny versjon. Vi har i denne versjonen lagt inn ein reduksjon i grovfôropptak for høgdrektige søyer med bakgrunn fôropptaksforsøk gjort på NMBU. Kraftfôrtabellane er også oppdatert, ny versjon med TINE Fôranalyse er lagt til.

  • Slakteoppgjerskalkulatoren 2023

    (Oppdatert 30.08.23) Med slakteoppgjerkalkulatoren kan du rekne ut forventa slakteoppgjer i ei veke og samanlikne dette med ei seinare slakteveke slik at bonden får råd om det mest økonomiske slaktetidspunktet.