Kontaktpersonar for dei ulike klyppeteama

 

Region Midt: Agnete Lien Aunsmo, e-post, tlf. 926 46 319

Region Øst: Eirik Kolbjørnshus, e-post, tlf. 906 36 310

Region Nordvest (området til Nortura Førde): Johannes Nedrebø, e-post, tlf. 905 71 243

Resten av Region Vest: Stian Espedal, e-post, tlf. 979 58 151

Ta kontakt om du treng saueklyppar!