Presentasjoner fra fagmøter småfe

Her legger vi ut presentasjoner i pdf.formater på fagmøter som er arrangert av Team småfe.

Møtedato Møtested Type møte - presentasjon (pdf.)
23.01.24 Teams Sauekontrollen, Ammegeitkontrollen, Ajourføring, pdf. 4 MB
16.08.23 Teams Gjennomgang MinSide lammering, pdf. 1 MB
23.11.22 Teams Fôring, fôrprøver og fôrplanlegging i Sauekontrollen:
Tolking av ei grovfôranalyse Nortura sauefôring, 1 MB
Fôrplanlegging i sauekontrollen, 1,5 MB
9.03.22 Teams Sauekontrollen web-Lamming, 7 MB
24.03.22 Teams Jakten på marginene, 5 MB
Fra 24.6.21 Flere Planseserie lammesesongen 2021, 2 MB
8.4/13.4.21 Teams Kurs Sau- og Ammegeitkontrollen, 5MB
8.4.21 Teams/Region Vest Forberedelse til lamminga og forebygging av lammetap, 3 MB
8.4.21 Teams/Region Vest Oppal av overskotslam 2021, 2 MB