Registreringsskjema ved samlasting av småfe

(20.10.15) Skjemaet fylles ut og signeres av leverandør når han leverer dyr på samlastingsplass.

Den som er ansvarlig for samlasting, arkiverer skjemaet.

Dersom ikke leverandør er til stede når dyr lastes opp på bil, signerer den ansvarlige for samlasting på kjøreseddel vegne av leverandør.

Registreringsskjema er lagt ut i pdf.

» Registreringsskjema ved samlasting av småfe, 13 linjer

» Registreringsskjema ved samlasting av småfe, 17 linjer

» Registreringsskjema ved samlasting av småfe, 37 linjer

 

Se også Team småfe sine råd ved samlasting av sau og lam