Nisjeslakt

(Oppdatert 16.02.23) Formålet med nisjeslakt er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt som nisje må du først inngå en avtale om dette.

Vakuumering og pakking av biffer

Du får da en ordinær avregning og kjøper de aktuelle slaktene tilbake til engrospris levert på ditt nærmeste slakteri sin rampe. Ved slakting på nisjeavtale må du kjøpe tilbake hele slakteskrotten. Nortura er kun økonomisk ansvarlig for slaktets aktuelle avregningspris.

Se regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA.

Du kan søke om nisjeavtale ved å fylle ut søknadsskjemaet i lenken under (ett av formatene) og sende det til medlem@nortura.no. Ved alle søknader vil det bli foretatt en kredittsjekk.

» Søknadskjema nisjeslakt - elektronisk skjema

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 om du vil ha mer informasjon.

Hvis 4-beinte slaktedyr skal slaktes som Nisje, må disse meldes inn på egen avtaletype; NISJE. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Transport av nisjedyr til slakt i Norturaregi forutsetter at Nortura har henting av andre dyr av samme dyreslag (storfe, gris, småfe) i området i ønsket tidsrom for levering. Hvis ikke må produsenten påregne å forestå inntransporten selv.

Hvis du skal slakte småfe som Nisje må disse merkes. Signalmerker setter du på de aktuelle dyrene rett før levering. Griser merkes med egen klubbe med teksten NISJE (kontakt medlemsseteret om du trenger klubbe).

Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen NISJE.

Før innmelding blir gjort må eventuell partering avtales med returavdelingen på den enkelte fabrikk. Dette er viktig for å avklare kapasitet for partering hos returavdelingen. Det er ikke alle Norturas fabrikker som har mulighet til dette, og de som har det kan ha begrenset kapasitet til partering av nisje i sesongen. Slaktet skal følges av enten Følgeskjema nisjeslakt eller Følgeskjema Partering nisjeslakt. Skjema skal leveres til sjåfør ferdig utfylt ved henting.

Det er ikke mulighet til å få retur på hode og involler. Årsaken er at vi ikke har individsporing på hode og involler, og derfor ikke har mulighet til å levere dette tilbake på det enkelte dyr.

» Følgeskjema nisjeslakt, pdf. 347 kb

» Følgeskjema Partering Gris, pdf. 453 kb

» Følgeskjema Partering Storfe, pdf. 453 kb

» Følgeskjema Partering Småfe, pdf. 449 kb

Regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA

Utdrag fra regelverket (punkt 3)

Innmelding, avregning, tilbakekjøp av nisjeslakt og bearbeiding
Nisjeslakt meldes inn på egen avtale og avregnes på vanlig måte med ordinær avregningspris og de ordinære tillegg med unntak av avtaletillegg og de tillegg Nortura tar igjen i markedet.

Nisjeslakt kjøpes tilbake av produsent for gjeldende engrospris. Det innvilges ikke betalingsutsettelse for fakturaer som gjelder nisje. Mislighold kan føre til at avtalen opphører.

Nortura står ikke ansvarlig for eventuelle økonomisk tap produsenten måtte ha som følge feil som måtte oppstå under Nortura sitt ansvar.

Utlevering

Utlevering av nisjeslakt skjer ved Norturas anlegg. Det er viktig at du husker å føre opp riktig Nortura anlegg som utleveringssted på skjemaet. Fraktkostnader på minimum kr 6,- per kg påløper ved utlevering fra andre steder enn ditt nærmeste Nortura-anlegg*. Ekspedisjonsgebyr på kr 350,- per faktura.

*Nærmeste Nortura-anlegg:

  • For produsenter i Innlandet og Øst: Rudshøgda, Gol, Tønsberg og Sarpsborg
  • For produsentene i Agro: Sandeid, Egersund og på Forus
  • For produsentene i Vest: Førde, Sandeid.
  • For produsentene i Midt: Norturas anlegg på Malvik og Steinkjer. Produsenter i Møre og Romsdal kan hente ut på Øre Viltmottak Batnfjordsøra.
  • For produsentene i Nord: Bjerka, Målselv og Karasjok

Andre utleveringssteder/skjærebedrifter med avtale, pdf. (frakt påløper)

Ved forsendelse til andre skjærebedrifter eller utleveringssteder uten avtale må produsent selv ordne med bestilling og oppgjør for frakt. Skal slaktene sendes til flere forskjellige steder må produsent selv sørge for sortering. Slaktene må hentes ut samlet hos Nortura.

Kontakt medlemssenteret for spørsmål.

Påse at alle dyr er riktig merka i henhold til merkeforskriftene før henting!

 Tyinlam er en av mange nisjeprodusenter i Norge som kan lage sin egen lokalmat ved hjelp av Nortura.