Dyrevelferdsprogrammet for sau rulles ut for første pulje

(05.12.23) Nå i desember får de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars.

Illustrasjkonsbilde, sau og lam på beite

De rundt 9000 saueprodusentene som omfattes av dyrevelferdsprogrammet er delt inn i fem puljer. Nå får første pulje et varsel på sms og/eller epost om at de nå er innrullert. Produsenter som ikke er registrert med verken epost eller mobilnummer i Produsentregisteret får brev i posten.

Varselet inneholder også frister for å gjennomføre kurs og veterinærbesøk og en lenke til praktisk informasjon om hvordan man går frem for å logge seg inn og gjøre det som trengs.

Målet er bedre dyrevelferd og bedre lønnsomhet

– God dyrevelferd er viktig for dyra, bøndene og forbrukerne. Dyrevelferdsprogrammet for sau er et verktøy for kontinuerlig forbedring av dyrevelferden hos alle, uavhengig av nåværende nivå, produksjonsform, varemottakere og geografi. Dyrevelferdsprogrammet vil også bidra til økt tillit fra forbruker gjennom dokumentasjon og åpenhet.

– Vi håper at en god dialog mellom produsent og veterinær i veterinærbesøket kan munne ut i råd om forbedringer. Vi håper også at det obligatoriske kurset vil oppleves som nyttig og relevant og at man gjennom økt kunnskap kan komme fram til måter å forbedre driften på – og dermed også øke lønnsomheten, sier spesialveterinær Siv Svendsen i Helsetjenesten for sau, som har ledet arbeidet med utviklingen av dyrevelferdsprogrammet.

Hele sauenæringa står bak dyrevelferdsprogrammet. 

 

Dyrevelferdsprogram for sau

Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelferdsprogram for sau.

Dyrevelferdsprogrammet lanseres i desember 2023 ved at første pulje får varsel om å gjennomføre kurs og veterinærbesøk innen utgangen av mars 2024.

Innrulleringsplan:

Både kurset og det første dyrevelferdsbesøket med veterinær (DVP-besøk) skal gjennomføres senest i innrulleringsperioden for din besetning, men kan også gjennomføres tidligere.

Se mer info på Animalia