Fagbibliotek for småfe - Ull

 • Unngå hygienetrekk!

  Skitne slaktedyr er også ei utfordring for slakteriene. Hele kjøttbransjen innførte derfor i 2006 et hygienetrekk på kr 120 for dyr som ikke kan klippes reine. Dette er et ergerlig trekk å få.

 • Felles rutinar for retur av ullne skinn

  (Oppdatert 01.09.20) Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

 • Krav til produksjon av ullne skinn

  (Sist endret 10.08.15) Nortura har kundar som ynskjer å kjøpe ullne skinn for garving. Marknaden for andre ullne skinn enn pelssauskinn er vanskeleg. Difor blir det i år berre plukka ut slike skinn av andre raser etter direkte avtale med kunde.

 • Nortura klyppeteam er på veien

  (05.03.14) I 2013 opprettet Nortura Øst et nettverk av saueklyppere som jobber for seg selv, men bærer Nortura-logoen med stolthet. Initiativtaker var Eirik Kolbjørhus, småferådgjevar i Valdres og klyppar. Ved at Nortura Øst har dette nettverket, kan vi hjelpe saueprodusenter som har problem med å skaffe klyppere. Teamet jobber foreløpig bare på østlandet.