Rådgivingstilbud i Team småfe i Nortura

(Oppdatert 01.01.24) Team småfe i Nortura består av dyktige rådgivere med allsidig praktisk og teoretisk kunnskap om småfe. Jobben vår er å være kontaktpunkt mellom småfebonden og Nortura. Ta kontakt med oss! Vi er aldri mer enn en telefon unna. Vi skal også hjelpe småfebonden til et best mulig økonomisk resultat på gården gjennom god rådgiving i samarbeid med resten av verdikjeden i Nortura.

Fagområde

Innhold

Økonomi

 1. Analysere økonomien på kort sikt ved hjelp av dekningsbidragskalkyle, slakteanalyser og rapporter fra Sauekontrollen
   
 2. Vurdere økonomien på lengre sikt ved hjelp av en Driftsplan, ved endring i driftsopplegg, overdragelse av gård, økonomiske utfordringer og grunnlag for søknad til Innovasjon Norge/Bank
   
 3. Beregne driftskredittgrunnlag ved endring i produksjon
   
 4. Taksering av besetning og enkeltdyr ved kjøp og salg, forsikringssaker, eiendomsoverdragelser m.m.

Drifts-optimalisering

 1. Optimalisere leveringstidspunkt for slaktedyr for best mulig økonomi
   
 2. Driftsanalyse gjennom året med tiltaksliste med forslag til forbedringer
   
 3. Fôrplanlegging- vurdere grovfôrkvalitet og utarbeide fôrplaner
   
 4. Faglig støtte Sauekontrollen, inkludert muligheter for teknisk støtte til bruk av app/lesestav

Nybrukere

 1. Oppfølging av ny-brukere i henhold til beskrevne rutiner

Praktiske kurs

 1. Kurs i ulike gjøremål en sauebonde må beherske
Ekstern rådgivning
 1. Oppdrag for andre enn Nortura

Arbeidsform:

 1. Enkeltbruk
 2. Grupperådgivning
 3. Fagmøter/kurs

Møte kan gjennomføres enten som fysiske møter eller elektronisk.

Priser:

 • Driftsplan er kr 5250,-, halv pris for nybrukere
 • Pris for Driftsanalyse gjennom året er kr 2100,- gratis for medlemmer med nybrukeravtale
 • Praktiske kurs faktureres etter kostnad
 • Ekstern rådgivning faktureres med kr 750 pr time + reise

Priser Sauekontrollen gjeldende fra 1.1.2024:

Sauekontrollen

 • Medlemskap i Nortura sin sauekontroll eigenregistrering/rådgjevarregistrering kr 1150,-
 • Rådgjevarregistrering pr innmeldt sau: kr 17,-

Ammegeitkontrollen

 • Medlemskap i Nortura sin Ammegeitkontroll: kr 1610,-

Nye medlemmer i Nortura sin Sauekontroll, får fyrste året gratis. Nye medlemmer med nybrukarpakke får Sauekontrollen gratis i to år.

Utmelding skal skje skriftleg pr epost til din lokale brukarstøtte i Nortura seinast 1. oktober.