Sauekontrollen

Sauer med lam på vårbeite

Team småfe i Nortura har ansvaret for den lokale drifta av Sauekontrollen. For saueholdere er den landsomfattande Sauekontrollen et viktig styringsredskap for bedre drift. 

Sauekontrollen en den landsomfattende husdyrkontrollen for sau. Kontrollen er åpen for alle saueprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres gjennom slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen, med ansvaret for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere.

» Les mer om Sauekontrollen på Animalia.no

» LOGG INN på Sauekontrollen

På Animalia sine nettsider finner du og mer informasjon om sauekontrollen.
Du kan snakke med en av rådgiverne i Team småfe dersom du vil bli medlem.

For at din håndleser HHR 3000 Pro skal kunne fungere mot den nye Sauekontrollen fra Animalia, trenger du et nytt program til leseren, programmet laster du enkelt ned her.

Oversikt over registratorer for Sauekontrollen per 19.05.2020

Område

Navn/e-post registrator

Adr.

Telefon

Rådgiver

Finnmark

Knut Simensen

Jordfallet 31, 9518 Alta

979 73 258

Bernt Martin Mikalsen

Troms

Gunhild Johnsen

Oksnes, 9147 Birtavarre

959 74 899

Bernt Martin Mikalsen

Troms

Anne Marie N. Fause

Veiskifte 4, 9050 Storsteinnes

911 20 064

Bernt Martin Mikalsen

Nordland

Knut Joakimsen

Grytting 55, 8450 Stokmarknes

951 61 259

Bernt Martin Mikalsen

Nordland

Bjørnar Sveli

Tverråveien 32, 8200 Fauske

971 71 896

Linn Hege Engen

Nordland

Unn Lauvbakk

Rausandaksla, 8615 Skonseng

478 97 605

Linn Hege Engen

Trøndelag

Bjørn Wæhre

Nortura Malvik pb 5661 Sluppen, 7484 Trondheim

906 04 293

Bjørn Wæhre/Stig Runar Størdal

Møre og Romsdal
Sunndal, Surnadal  Bjørn Wæhre

Nortura Malvik pb 5661 Sluppen, 7484 Trondheim

906 04 293 Bjørn Wæhre/Stig Runar Størdal
Resten av Nordmøre og Romsdal Evy Moen 6440 Enesvågen 971 52 931 Bjørn Wæhre/Stig Runar Størdal
Ålesund-området Jan Ove Stene 6272 Hildre 918 85 533 Johannes Nedrebø

Resten av Sunnmøre

Johannes Nedrebø

Nortura Førde, Holtemyrane 6, 6814 Førde

905 71 243

Johannes Nedrebø

Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland utenom Valdres

Toril Hårdnes

Kvebergveien 199, 2560 Alvdal

416 31 205

Toril Hårdnes

Valdres

Randi Rogne

Vestsidevn. 93, 2943 Rogne

906 36 310

Eirik Kolbjørnshus

Buskerud

Grethe Ringdal

Borgegrendvegen 264, 3630 Rødberg

991 59 210

Grethe Ringdal

Telemark og Vestfold

Torhild Sisjord

Bygdesentralen, 3690 Hjartdal

902 04 121

Torhild Sisjord

Sogn og Fjordane, Hordaland Nord

Johannes Nedrebø

Nortura Førde, Holtemyrane 6, 6814 Førde

905 71 243

Johannes Nedrebø

Hordaland Midt og Sør

Karluf Håkull

Nortura Sandeid, pb 10, 5589 Sandeid

971 65 537

Karluf Håkull

Agder

Marie Fuglestad

Tovdalsvegen 65, 4363 Brusand

992 50 396

Marit Elise Smith Eidet

Rogaland
Nord-Rogaland, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand og Gjesdal Øystein Bjelland Randøy, 4130 Hjelmeland 992 56 458 Øystein Bjelland
Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger og Sandnes Olav T Bø Bøveien 33, 4150 Rennesøy 992 49 111 Stian Espedal

Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund

Marie Fuglestad

Tovdalsvegen 65, 4363 Brusand

992 50 396

Stian Espedal