Sauekontrollen

Team småfe i Nortura har ansvaret for den lokale drifta av Sauekontrollen. For saueholdere er den landsomfattande Sauekontrollen et viktig styringsredskap for bedre drift. 

Sauer med lam på vårbeite

Sauekontrollen en den landsomfattende husdyrkontrollen for sau. Kontrollen er åpen for alle saueprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres gjennom slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen, med ansvaret for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere.

» Les mer om Sauekontrollen på Animalia.no

» LOGG INN på Sauekontrollen

På Animalia sine nettsider finner du og mer informasjon om sauekontrollen.
Du kan snakke med en av rådgiverne i Team småfe dersom du vil bli medlem, eller ønsker rådgiving.

For at din håndleser HHR 3000 Pro skal kunne fungere mot den nye Sauekontrollen fra Animalia, trenger du et nytt program til leseren, programmet laster du enkelt ned her.

Registratorer for Sauekontrollen:

Område

Navn/e-post registrator

Adr.

Telefon

Finnmark, Troms og Nordre Nordland

Bernt Martin Mikalsen

Trondenesveien 102, 9404 Harstad

481 84 782

Nordland fra Saltfjellet til og med Hamarøy

Bjørnar Sveli

Tverråveien 32, 8218 Fauske

971 71 896

Søndre Nordland Unn Lauvbakk Rausandaksla 44, 8615 Skonseng 478 97 605

Trøndelag og Møre og Romsdal nord for Moldefjorden

Agnete Lien Aunsmo

Nortura Malvik pb 5661 Sluppen, 7484 Trondheim

926 46 319

Møre og Romsdal sør for Moldefjorden, Sogn og Fjordane, Hordaland Nord, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland utenom Valdres og Land

Toril Hårdnes

Kvebergveien 199, 2560 Alvdal

416 31 205

Valdres og Land

Eirik Kolbjørnshus

Vestsidevn. 93, 2943 Rogne

906 36 310

Buskerud

Grethe Ringdal

Borgegrendvegen 264, 3630 Rødberg

991 59 210

Telemark og Vestfold

Torhild Sisjord

Bygdesentralen, 3690 Hjartdal

902 04 121

Hordaland Midt og Sør, Nord-Rogaland, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand og Gjesdal

Øystein Bjelland

Randøy, 4130 Hjelmeland

992 56 458

Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger og Sandnes i Rogaland Olav T Bø Bøveien 33, 4150 Rennesøy 992 49 111

Agder og Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund i Rogaland

Marie Fuglestad

Tovdalsvegen 65, 4363 Brusand

992 50 396

Relatert informasjon (ekstern)