Sauekontrollen

Sauer med lam på vårbeite

Team småfe i Nortura har ansvaret for den lokale drifta av Sauekontrollen. For saueholdere er den landsomfattande Sauekontrollen et viktig styringsredskap for bedre drift. 

Sauekontrollen en den landsomfattende husdyrkontrollen for sau. Kontrollen er åpen for alle saueprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres gjennom slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen, med ansvaret for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere.

» Les mer om Sauekontrollen på Animalia.no

» LOGG INN på Sauekontrollen

På Animalia sine nettsider finner du og mer informasjon om sauekontrollen.
Du kan snakke med en av rådgiverne i Team småfe dersom du vil bli medlem.

For at din håndleser HHR 3000 Pro skal kunne fungere mot den nye Sauekontrollen fra Animalia, trenger du et nytt program til leseren, programmet laster du enkelt ned her.

» Oversikt over registratorer for Sauekontrollen 2019, pdf. 21 kb