Prisar Sauekontrollen i Nortura

Prisar sauekontrollen frå 1. januar 2020:

Type medlem

Webversjon

Rådgjevar-
registrering

Medlemmer t.o.m 30 sau

  • registrering
  • kvalitetskontroll
  • brukerstøtte medlem

Grunnavgift: kr 550 + kr 16 pr sau som lammer

Grunnavgift: kr 550 + kr 25 pr sau som lammer

Medlemmer 31 sau og meir

  • registrering
  • kvalitetskontroll
  • brukerstøtte medlem

kr 1050

Grunnavgift kr 950 + kr 12 pr sau som lammer

 
Nye medlemmer i Nortura sin Sauekontroll, får fyrste året gratis. Nye medlemmer med nybrukarpakke får Sauekontrollen gratis i to år.

Utmelding skal skje skriftleg pr epost til din lokale brukarstøtte i Nortura seinast 1. oktober.