Prisar Sauekontrollen i Nortura

Prisar sauekontrollen frå 1. januar 2020:

Type medlem

Eigen registrering

Rådgjevar-
registrering

Medlemmer t.o.m 30 sau

Grunnavgift: kr 550 + kr 16 pr innmeldt sau

Grunnavgift: kr 550 + kr 25 pr innmeldt sau

Medlemmer 31 sau og meir

kr 1050

Grunnavgift kr 950 + kr 12 pr innmeldt sau

 
Nye medlemmer i Nortura sin Sauekontroll, får fyrste året gratis. Nye medlemmer med nybrukarpakke får Sauekontrollen gratis i to år.

Utmelding skal skje skriftleg pr epost til din lokale brukarstøtte i Nortura seinast 1. oktober.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes