God økonomi med å vera med i lammering

(03.07.24) Nesten 83 % av alle sau/lam Nortura slakta i 2023 kom frå ein sauebonde som er organisert i lammering.

Foto: Kari Mørkve Jordalen

Lammeringorganiseringa ser ut til å heve slaktekvaliteten på lam og utbetalinga av tilleggsytingar.

Tabellen til under syner høgare utbetaling av kvalitetstillegg, samstundes som også puljetillegget er større hjå lammeringmedlemmene. Høgare sesongtillegg tyder også på at lammeringmedlemmene kjem tidlegare i gang med slaktinga om hausten.

Ta kontakt med ein rådgjevar i Nortura om du vil bli med i, eller vil starte ein lammering.

Tabell 3. Resultat innanfor og utanfor lammering i 2023:

Andel i lammering 82,8 %  
Andel utanfor lammering 17,2 %  
Kvalitet lam Innanfor lammering Utanfor lammering
Vekt 19,04 16,61
Klasse R R-
Fettgruppe 2+ 2+
Andel Stjernelam 93 % 82 %
Andel Gourmetlam 61 % 38 %
Økonomi lam Innanfor lammering Utanfor lammering
Avregningspris pr lam 995 819
Puljetillegg 46 20
Sesongtillegg 13 8
Kvalitetstillegg stjernelam 42 29
Kvalitetstillegg gourmetlam 35 20
Lammeringstillegg 15 -
Økonomisk resultat pr lam *) 1 147 897
Forskjell pr lam 250  

*) I tillegg kjem kvantumstillegg og evt. etterbetaling

Relatert informasjon