Fagbibliotek for småfe - Avl

 • Brunstsynkronisering på sau

  (Oppdatert 10.11.20) Mange sauebønder ynskjer seg ei kort og intensiv lammingsperiode om våren av ulike årsaker. Det kan ein få til ved å gjennomføre brunstsynkronisering slik at mange søyer kjem i brunst samstundes. Seksjonssjef for Mattilsynet i Sør-Trøndelag, Heiko Paulenz beskriv her ei metode for brunstsynkronisering som har lykkast i praksis.

 • Nye egenskaper i saueavlen

  (07.02.17) Nye egenskaper i saueavlen er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Inger Anne Boman, avlsforskar i NSG.

 • Avl i ein bruksbuskap

  (07.02.17) Avl i ein bruksbuskap er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Endre og Sindre Borch, sauebønder frå Jøvik i Troms.

 • God avlsvær til god saueflokk!

  (03.10.07) Gjennom avlsarbeidet endrer vi systematisk dyrematerialet vårt i ønsket retning. Ved at kun avlsmessige ønskede dyr får lov til å føre sine gener videre, kan vi oppnå praktiske resultater som gir økonomiske gevinster. Avlsframgangen per søye per år er beregnet til 10 kr (Norsk Kvit Sau).

 • Sauekontrollen - enklere, mer interessant og sikrere

  (28.08.07) Å drive en husdyrproduksjon for å produsere mat eller livdyr krever etter hvert mer av bonden. Ikke nok med at sauen skal ha det bra og at lammekjøttet skal smake og være sikkert å spise, - det skal også stå skrevet på papiret at det er det.