Nye egenskaper i saueavlen

(07.02.17) Nye egenskaper i saueavlen er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Inger Anne Boman, avlsforskar i NSG.

Illustrasjonsbilde lamFor å bedre lønnsomheten i saueholdet er det ønskelig å øke inntjeningen, men også å kutte i kostnader og arbeidsinnsats. Vi har arbeidet i flere år for å finne nye egenskaper å inkludere i avlsarbeidet.
 
Avlsverdi for fødselsvekt ble lansert rett før jul og avlsverdi for spenestørrelse og fødselshjelp lanseres tidlig i 2017. Vi jobber med enda flere nye egenskaper.