Genomisk seleksjon - kvifor og korleis?

(07.02.17) Dette foredraget om Genomisk seleksjon ble holdt av Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG på kongressen LAM 2017.

Tabell fra foredraget
Genomisk seleksjon er tatt i bruk i avlsarbeidet på mjølkeku, gris, fjørfe og laks verden over, og Norsvin og Geno er blant avlsselskapene som satser tungt på det nye avlstiltaket.
 
På sau er det så langt bare New Zealand og Australia som har tatt i bruk genomisk seleksjon i stor skala i avlsarbeidet, mens mange andre land er på forsøksstadiet.
 
Hvorfor vi ønsker vi å ta i bruk genomisk seleksjon på sau?
 
Svaret er enkelt: Vi vil ha større avlsframgang!