God avlsvær til god saueflokk!

(03.10.07) Gjennom avlsarbeidet endrer vi systematisk dyrematerialet vårt i ønsket retning. Ved at kun avlsmessige ønskede dyr får lov til å føre sine gener videre, kan vi oppnå praktiske resultater som gir økonomiske gevinster. Avlsframgangen per søye per år er beregnet til 10 kr (Norsk Kvit Sau).

Av: Nina Nordrum, tidl. tilførselssjef i Nortura Team Sau
 
Siden ett års avlsinnsats i forbedring av gener ikke slites, er nedskrivningen i å investere i avlsarbeid gjennom bedre gener lang (rundt 20 år). Avlssjefen i NSG oppsummerer at avlsarbeidet på sau gir dog bedre avkastning enn å sette pengene i aksjer på børsen (Sau og Geit nr. 3/2007). Å forvalte dette potensialet krever innsats både gjennom avl, fôring og stell, men belønningen er en bedre lønnsomhet på eget bruk.
 
Hanndyra viktig for å ta del i avlsframgangen
Det enkleste grepet i å ta del i avlsframgangen er på hanndyrsida. Væren sies å være "halve flokken", og anskaffelse av en god vær er en lønnsom investering. Bakover i tid, ligger det mange gode historier i hvor langt en strakk seg for å få tak i "drømmeværen" til flokken sin. I dag tar mange aktivt del i å velge værer fra øverste hylle gjennom semintilbudet. Seminværene er de beste, og gjennom flere testrunder har de måtte bevise at de forsvarer semintittelen. Bruk av semin er følgelig en effektiv og sikker måte å forbedre avlsmaterialet i egen flokk på.
 
Èn vær eller flere vil de fleste allikevel ha til naturlig paring i flokken. For kjøper av en vær er det interessant å få mest mulig kunnskap om væren som skal brukes. Til et avlsdyr bør en sette som krav at det kan dokumentere sin kvalitet, når det får lov til å føre genene sine videre.
 
Et kåra værlam innehar en slik kvalitetsdokumentasjon, gjennom at det er vurdert og bedømt, og funnet verdig til å passere et første ”nåløye” for avlsmessige gode egenskaper. Kåringsbeviset uttrykker kvaliteten gjennom hvilke genetiske forventinger vi kan ha til lammet, for de egenskapene vi ønsker å forbedre i avlsarbeidet med sau (tilvekst, kjøttfylde, fett, morsegenskaper, fruktbarhet, ull og bruksegenskaper).
 
Får en kjøpt en indeksvær fra en værring/værholdslag, er dette også en vær som kan vise til kvalitet gjennom at den genetisk sett må forsvare at den fortsatt får leve. Dette er følgelig også et fullgodt alternativ til å få avlsframgang i egen flokk på.
 
Kjøp ikke et tilfeldig værlam av naboen
Nå er det rett tid for å være aktiv på markedet med å sikre seg et godt hanndyr med "kvalitetsdokumentasjon". Rundt omkring i landet foregår det nå kåringssjå, der lam vrakes eller godkjennes for videre avl. De beste kåra værlammene reserveres av ringene, men det er fortsatt mange gode kåringskandidater å få tak i. Disse kan bidra positivt i avlsarbeidet for et best mulig økonomisk utbytte av søyeenheten. Ta kontakt med lokale sauealslagsledere, for nærmere info om kåringslam for salg. Her kan det være noe ulik praksis landet over.
 
Prisane på ulike typer avlsværer finner du her
» Priser for kåra værlam fastsatt av NSG
 
Bruksdyrkrysning = lam til slakt
Ønsker en å bruke en kjøttvær til bruk i bruksdyrkrysning, se mer info på våre Nor-X-sider. Her gjelder samme offensive politikk; skaff deg et kjøttlam som er kåret og som har kvalitetsdokumentasjon på at det disponerer kjøttgener som synes verdifulle i avlen. Også her er det mulig å inseminere med Nor-X semin. Nor-X værer er presentert i årets katalog fra NSG-semin.