Fagbibliotek for småfe - Avl

  • Avl, fòring og stell for eit høveleg lammetal

    (28.08.07) Dette vil variera frå distrikt til distrikt og frå gard til gard kva som er høveleg lammetal. Arbeidssituasjonen til bonden, og kva grovfòr og kor gode beitar ein kan tilby sauer med lam er med og avgjer dette.