Søknadskjema nisjeslakt

Formålet med dette er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt på nisjeavtale må du først inngå en avtale om dette.

Søknad om dispensasjon fra vedtektenes § 9:
"Medlemmer kan ikke selge varer i konkurranse med laget"
Se regelverk (åpnes i ny fane)

1. Søker


2. Formålet med den næringsvirksomhet som skal etableres

Kunder    

Planlagt antall pr år:

Ønsket utleveringssted:


3. Skal virksomheten skje i samarbeid med andre medlemmer i Nortura SA

Kryss av  

Hvis ja, hvilke produsenter skal det være samarbeid med, eller dersom det er stiftet et eget lag av produsentene som skal samarbeide, hva heter laget, hvem er lagets leder og hva er lagets forretningsadresse?


4. Send inn for godkjenning

Ved å sende inn skjema betyr det at du som søker har satt deg inn i Nortura sine regler for nisjeproduksjon, og er kjent med at tilbudet om partering, bearbeiding og praktiske rutiner vil variere fra anlegg til anlegg. Nortura vil som en del av godkjenningsprosessen, foreta en kredittsjekk av søker.