Fagutvalgene i Nortura

(Sist endret 01.06.18) Styret har oppnevnt fagutvalgene for 2018 – 2019.

Selv om det er dyreslagsrepresentantene i de 6 Arbeidsutvalgene som i praksis utgjør fagutvalgene, så er det styret som formelt oppnevner de 5 fagutvalgene. Fagutvalgene konstituerer seg selv.

Medlemmer
Mobil
Adresse
FAGUTVALG GRIS
Einar Myki (leder) 907 45 079 Tønset, Chausseen 180, 2340 Løten
Ragnhild Døving (nestleder) 993 54 692 Veiberg 9, 6215 Eidsdal
Nils Henry Haugen
909 44 510
Furustadvn. 180, 3232 Sandefjord
Bente R. Børsheim 908 82 005 Markaveien 34, 8980 Vega
Sverre Tyldum 900 88 621 Tyldom 54, 7977 Høylandet
Jon Leif H. Eikaas 951 02 545 Sommerveien 35, 4640 Søgne
Hans O. Erikstein (ny) 924 50 325 Skoevegen 4, 3800 Bø i Telemark
Inger Lise Aarrestad Rettedal (styrerepr.) 970 81 415 Mosterøyveien 802, 4156 Mosterøy
Karin Røhne 905 71 098 Nortura Rudshøgda
Odd Magne Karlsen* 416 09 282 Nortura
FAGUTVALG STORFE
Martin Mæland (leder) 911 72 099 Kyrkjevegen 365, 4362 Vigrestad
Bjarte Myren 957 65 371 Ikjefjord, 5962 Bjordal
Fred Tore Fagereng 950 79 087 Lynghaugveien 19, 8475 Straumsjøen
Trude Sandstad Elnes 970 80 345 Eldneset, 7730 Beistad
Stein Rønjus Hålien 906 92 472 Tyinvegen 2950, 2967 Lomen
Ole Kai Sørbøl 915 17 086 Øvrevegen 208, 3550 Gol
Per Heringstad (styrerepr.) 481 37 110 Heidalsvegen 1537, 2676 Heidal
Einar Risnes 958 58 000 Nortura Forus
Asgeir Svendsen* 918 44 935 Nortura Løren
FAGUTVALG SMÅFE
Ragnhild Engan (leder) 977 01 895 Krokan Gård, 8260 Innhavet
Hilde Stokke Odden (nestleder) 970 69 844 Folldalsvegen 3003, 2580 Folldal
Bård Tore Berntsen (ny) 901 62 935 Øver Illøkkja, 7391 Rennebu
Siv Meling (ny) 992 77 335 Åmøyveien 668, 4154 Austre Åmøy
Mina S. Klaseie (ny) 482 05 984 Klaseiegutua 90, 2074 Eidsvoll Verk
Reidar Kallestad 415 60 048 Keilegavlsvg. 15, 5953 Fonnes
Jon Lilleslett (styrerepr.) 951 75 279 Strømvegen 15, 3577 Hovet
913 70 445
Nortura Malvik
Finn Avdem* 971 77 659 Nortura Løren
FAGUTVALG EGG
Bjørn-Arne Skoglund (leder) 416 60 808 Åse, 8484 Risøyhamn
Jan Roy Eide (nestleder) 970 70 967 Eidesvn. 30, 5620 Tøvikbygd
Anne Lise Kindingstad  974 22 906 Kindingstadvegen 57, 4160 Finnøy
Lars Vegard Borstad 907 38 919 Borstadveien 117, 1930 Aurskog
Kolbjørn Frøseth 926 63 770 Myrsundvegen 28,  7074 Spongdal
Jon Einar Høystad 997 20 001 Høystadvegen 173, 2630 Ringebu
Johan Narum (styrerepr.) 913 05 771 Torgundrudgutua 30, 2847 Kolbu
Bjørn Tore Hansen 917 78 943 Nortura
Brit Våga* 918 53 586 Nortura Heimdal
FAGUTVALG FJØRFEKJØTT
Ole Johannes Egeland (leder) 909 93 053 Olavsrud, Torudvn. 89, 1820 Spydeberg
Johan Kristian Daling 970 37 959 Dalbygdvegen 100, 7730 Beitstad
Lars Bryhni 481 55 589 Brynivegen 79, 2335 Stange
Svein Helge Lærdal 416 47 132 Stølveien, 5585 Sandeid
Sigurd Høyland 908 71 668 Rimestad 32, 4365 Nærbø
Jon Gunnar Karterud 976 77 215 Kvæstadgutua 199, 2340 Løten
Hanne Guåker 470 17 703 Nesvegen 753, 2353 Stavsjø
Bente Roer (styrerepr.) 416 38 759 Roersveien 100, 1580 Rygge
Ola-Bjørn Haugbråten 908 52 597 Nortura Elverum
Hilde Bryhn* 915 54 261 Nortura Løren

 
Alle fagutvalgene har i tillegg en representant hver fra styret i Nortura, og representant fra administrasjon. *Sekretærer i fagutvalgene er fra Nortura.