Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon / Eierorganisering /Fagutvalg

Verktøylinje

Fagutvalgene i Nortura

(Sist endret 22.01.18) Styret har oppnevnt fagutvalgene for 2017 – 2018, nye representanter som er oppnevnt i 2017 er anmerket bak navnet.

Selv om det er dyreslagsrepresentantene i de 6 Arbeidsutvalgene som i praksis utgjør fagutvalgene, så er det styret som formelt oppnevner de 5 fagutvalgene. Fagutvalgene konstituerer seg selv.

Medlemmer
Mobil
Adresse
FAGUTVALG GRIS
Nils Henry Haugen (leder)
909 44 510
Furustadvn. 180, 3232 Sandefjord
Bente R. Børsheim (ny) (leder) 908 82 005 Markaveien 34, 8980 Vega
Sverre Tyldum (ny) 900 88 621 Tyldom 54, 7977 Høylandet
Jon Leif H. Eikaas 951 02 545 Sommerveien 35, 4640 Søgne
Ragnhild Døving 993 54 692 Veiberg 9, 6215 Eidsdal
Einar Myki (ny) 907 45 079 Tønset, Chausseen 180, 2340 Løten
Merethe Sund (styrerepr.) 478 81 461 Brekkeidet, 8920 Sømna
Karin Røhne 905 71 098 Nortura Rudshøgda
Odd Magne Karlsen* 416 09 282 Nortura
FAGUTVALG STORFE
Martin Mæland (leder) 911 72 099 Kyrkjevegen 365, 4362 Vigrestad
Magne Riise (ny) 416 81 563 Rise 36, 6165 Sæbø
Fred Tore Fagereng 950 79 087 Lynghaugveien 19, 8475 Straumsjøen
Trude Sandstad Elnes 970 80 345 Eldneset, 7730 Beistad
Stein Rønjus Hålien 906 92 472 Tyinvegen 2950, 2967 Lomen
Ole Kai Sørbøl (ny) 915 17 086 Øvrevegen 208, 3550 Gol
Per Heringstad (styrerepr.) 481 37 110 Heidalsvegen 1537, 2676 Heidal
Torgeir Erfjord 480 11 726 Nortura Forus
Asgeir Svendsen* 918 44 935 Nortura Løren
FAGUTVALG SMÅFE
Audun Meland (leder) 909 90 763 Meland, 4596 Eiken
Ragnhild Engan 977 01 895 8260 Innhavet
Britt Karin Flaata 481 52 088 Nedre Flaata gård, 3632 Uvdal
Ragnar Valstad 951 24 980 Tømtevegen 559, 7600 Levanger
Reidar Kallestad 415 60 048 Keilegavlsvg. 15, 5953 Fonnes
Hilde Stokke Odden 970 69 844 Folldalsvegen 3003, 2580 Folldal
Inger Lise Aarrestad Rettedal (styrerepr.) 970 81 415 Mosterøyveien 802, 4156 Mosterøy
913 70 445
Nortura Malvik
Finn Avdem* 971 77 659 Nortura Løren
FAGUTVALG EGG
Anne Lise Kindingstad (leder) 974 22 906 Kindingstadvegen 57, 4160 Finnøy
Bjørn-Arne Skoglund (ny) 416 60 808 Åse, 8484 Risøyhamn
Lars Vegard Borstad (ny) 907 38 919 Borstadveien 117, 1930 Aurskog
Kolbjørn Frøseth 926 63 770 Myrsundvegen 28,  7074 Spongdal
Jan Roy Eide 970 70 967 Eidesvn. 30, 5620 Tøvikbygd
Jon Einar Høystad 997 20 001 Høystadvegen 173, 2630 Ringebu
Johan Narum (styrerepr.) 913 05 771 Torgundrudgutua 30, 2847 Kolbu
Bjørn Tore Hansen 917 78 943 Nortura
Nina R Ravndal* 911 48 826 Nortura Hå/Nortura Forus
FAGUTVALG FJØRFEKJØTT
Ole Johannes Egeland (leder) 909 93 053 Olavsrud, Torudvn. 89, 1820 Spydeberg
Johan Kristian Daling (ny) 970 37 959 Dalbygdvegen 100, 7730 Beitstad
Lars Bryhni (ny) 481 55 589 Brynivegen 79, 2335 Stange
Svein Helge Lærdal 416 47 132 Stølveien, 5585 Sandeid
Sigurd Høyland 908 71 668 Rimestad 32, 4365 Nærbø
Jon Gunnar Karterud (ny) 976 77 215 Kvæstadgutua 199, 2340 Løten
Hanne Guåker (ny 2018) 470 17 703 Nesvegen 753, 2353 Stavsjø
Bente Roer (styrerepr.) 416 38 759 Roersveien 100, 1580 Rygge
Ola-Bjørn Haugbråten 908 52 597 Nortura Elverum
Hilde Bryhn* 915 54 261 Nortura Løren

 
Alle fagutvalgene har i tillegg en representant hver fra styret i Nortura, og representant fra administrasjon. *Sekretærer i fagutvalgene er fra Nortura.