Kadaverhenting

(Sist endret 23.03.18) Norsk Protein har ansvar for kadaverhenting i Norge, og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Norsk Protein har innført en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver ved at innmelding av kadaver foregår elektronisk. Henting skal normalt skje innen 5 virkedager.

Ordningen gjelder i hele landet med unntak av Finnmark, der har ikke Norsk Protein kadaverordning.
 

Innmelding kadaverSpørsmål og svar fra Norsk Protein. Andre spørsmål kan rettes til firmapost@norskprotein.no eller kundeservice på telefon 941 35 475.

Se hvilke dyr ordningen omfatter, informasjon om prøveuttak mm:

» Mer informasjon om ordningen

» Norsk Protein