Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

(04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

Nortura - bondens selskapLeverandører som mangler dette vil få et varsel fra Nortura om å registrere foretaket før neste leveranse.

Nortura tar ikke imot livdyr eller slaktedyr, og selger ikke livdyr til produsenter som ikke har dette i orden fra 1. januar 2018.

Enkelte pristilskudd utbetales på oppgjøret fra Nortura på vegne av Landbruksdirektoratet, og Nortura får i ettertid refundert dette fra Staten. Dersom en skal være berettiget å få avregnet offentlige tilskudd som; grunntilskudd, distriktstilskudd, kvalitetstilskudd, ulltilskudd, må leverandør være registrert i Enhetsregisteret ha et Organisasjonsnummer, da må også Nortura stille tilsvarende krav.

Registrert dyrehold

Leverandører skal ha registrert dyrehold for det aktuelle dyreslaget hos Mattilsynet, se mer info. Dyreholdet ditt må være registrert hos Mattilsynet før levering av dyrene. Dette er offentlige krav som ligger som en forutsetning for å drive med dyrehold, og er hjemlet i forskrifter.

Nortura tar ikke imot slaktedyr fra leverandører som ikke har registrert dyreholdet etter offentlige krav.

 

Hva må du gjøre for å bli leverandør til Nortura?

  1. Registrere enkeltpersonforetak på altinn.no
  2. Kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få aktivisert Produsentnummer i Landbruksregisteret.
  3. Registrere ditt dyrehold hos Mattilsynet (registrering gjennom Altinn)
  4. Kontakte Nortura Medlemssenter for registrering

Se også Bli medlem i Nortura eller Landbruksdirektoratet "Ny bonde" for informasjon.