Ta vare på ullkvaliteten

(03.07.24) Ull er også et viktig produkt fra sauen. Ullstasjonssjef på Gol, Terje Bakken, forteller at flere norske ullvarefabrikker ønsker å ta i bruk mer norsk ull, og det kan være utfordrende å skaffe nok av enkelte kvaliteter.

Terje Bakken, leder Norilia ullstasjon på Gol

Ullstasjonssjefen på Gol, Terje Bakken, ønsker seg mer crossbred-ull av god kvalitet. Foto: Sune Eriksen

Etterspørselen er størst etter god ull av crossbred-type C1 og C1 fin, dvs kvit ull fra den langrumpa sauen. Det er derfor viktig både for ulloppgjøret og alle kunder som ønsker å kjøpe norsk ull, at vi tar vare på ullkvaliteten.

- Er vi flinke til å ta vare på ulla fram til klippetidspunktet og under klippingen, vil vi kunne øke andelen med kvalitetsull, mener Terje. Det blir vinn-vinn for både produsent og industri. Her er noen gode råd ut ifra det han ser når han sorterer ulla på Gol:

  • Om det er fare for å få tistler, skogsbøss, halm eller andre vegetabiler i ulla, er det viktig å klippe dyra før dette skjer. Klipp gjerne sauen med en gang de kommer hjem fra utmarksbeite, om sauen går på områder som kan forringe ullkvaliteten.
  • Leier du saueklipper, så er det hans ansvar å demonstrere uttak av lår-, buk- og haleull. Lær sortering av klipperen og ha tilstrekkelig arbeidskraft i forhold til farten på de klipperne som gjør jobben.
  • Klipper du sauen sjøl, så er det viktig å lære seg å sortere ulla rett. NSG, gjerne i samarbeid med Nortura, arrangerer kurs i både klipping og ullhåndtering.
  • Bruk godt avlsmateriale i forhold til ullkvaliteten. Dersom du kjøper kåra værlam eller avkomsgranska værer, er ulla kontrollert og godkjent av kvalifiserte dommere.

Terminal ved ullstasjonPå hver ullavregning står det en kommentar fra ullklassifisøren. Les den og gjør evt. tiltak før neste ull-levering, eller kos deg med rosende kommentarer! Foto: Sune Eriksen