Slakting av Ullgris (Magaliciagris), villsvin holdt som husdyr og krysninger av disse ved Norturas anlegg

(Oppdatert 04.07.22) Nortura slakter Ullgris, men på grunn av utfordringer i slakteprosessen vil slaktingen kun bli gjennomført på utvalgte anlegg.

Produsentene som ønsker å slakte denne type gris ved våre anlegg må selv stå for dekning av ekstra kostnader som vil påløpe i forbindelse med transport. På grunn av slakteprosessen er Nortura avhengig av at ullgrisen må klippes før slakting. Ved innmelding, ta kontakt med Medlemssenteret for å avklare hvilke anlegg som kan slakte denne type gris og for å avklare transport. 

For de grisene som ikke tas i retur/nisje vil det påløpe et trekk på kr. 20,00 pr kg. Begrunnelse for trekket er at disse rasene og krysningene har en avvikende kvalitet sammenlignet med ordinær gris og derfor et begrenset bruksområde i vår produksjon.

Retur/nisje

Nortura kan ikke garantere for at ribbe fra Ullgris kan leveres med svor. Forklaringen på dette er at ved mye og tett ulllag så må grisen flåes i slakteprosessen for å ivareta krav til hygiene. Resultatet blir bedre hvis grisen er klippet på forhånd.

Denne type gris meldes inn med følgende beskjed i merknadsfelt: Ullgris/villsvin eller krysning av disse. Dette gjelder både for retur/nisje og de som ikke skal tas i retur.

Vi minner om at deltagelse i dyrevelferdsprogrammet for gris. Dersom dette og KSL krav ikke er oppfylt vil det påløpe ytterligere trekk i henhold til gjeldende retningslinjer.

Se for øvrig krav som stilles til utegris/frilandsgris.

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura