Leddbetennelse (halthet)

Sjekkliste:

(10.05.21) En av de vanligste lidelsene vi behandler spedgris for er leddlidelser. Alle leddlidelser vil være smertefulle og derfor være en belastning for smågrisen. Vi må derfor gjøre det vi kan for å redusere disse lidelsene.

LeddbetennelseDet er gjort en del forskning (Sverige) på leddlidelser som viser at ca. 10 % av alle griser ble behandlet for leddbetennelse, halvparten av kullene hadde 2 gris med leddbetennelse. Betennelsene oppsto i hovedsak i første leveuke og griser behandlet for leddbetennelse hadde redusert tilvekst i smågrisperioden.

En undersøkelse fra Norges Veterinærhøgskole viser samme tendens og tidlig behandling viste seg å gi godt resultat.

Hva betyr dette i praktisk smågrisproduksjon?

 • Vi må forebygge at leddlidelser oppstår – selv med behandling vil tilveksten være redusert i smågrisperioden. Kartlegging av mulige årsaksfaktorer kan gjøres med systematisk gjennomgang med rådgiver eller dyrlegen.
 • Tidlig diagnose, tidlig behandling og behandlingstid er avgjørende for resultatet.
  • Leddbetennelser hos gris under 10 dager finnes hovedsakelig i has og klauv.
  • Pass spesielt på spedgris med dype sår (gjennom hud, blødning ol) da disse er vist å være disponert for leddbetennelser.
 • Leddlidelser er ikke alltid infeksjon. Det er viktig å vurdere om det kan være skader som forårsaker leddsymptomene.
 • Smågris med leddlidelser må vurderes for flytting til sykebinge eller på annen måte isoleres fra kullet.
 • Når behandling ikke hjelper er det viktig å avslutte smågrisens lidelse.
 • Fordi det er enkeltgriser i kullene som rammes, er det viktig å ha gode rutiner slik at disse grisene blir riktig behandlet. Det er mulig å overse enkeltgriser som har hovne ledd eller halter litt. Kontakt dyrlegen for å etablere gode behandlingsrutiner.
   

» Sjekkliste leddlidelser, pdf. 58 kb