Slakting av Ullgris (Magaliciagris), villsvin holdt som husdyr og krysninger av disse ved Norturas anlegg

(Oppdatert 08.05.20) Nortura åpner for å slakte disse variantene av gris. På grunn av utfordringer i slakteprosessen vil slaktingen kun bli gjennomført på utvalgte anlegg. Men det vil være tilgjengelige anlegg innenfor 8 timers regler for transport av dyr.

Produsentene som ønsker å slakte denne type gris ved våre anlegg må selv stå for dekning av ekstra kostnader som vil påløpe i forbindelse med transport. Ved innmelding, ta kontakt med Medlemssenteret for å avklare hvilke anlegg som kan slakte denne type gris og for å avklare transport. 

For de grisene som ikke tas i retur/nisje vil det påløpe et trekk på kr. 14,00 pr kg. Begrunnelse for trekket er at disse rasene og krysningene har en avvikende kvalitet sammenlignet med ordinær gris og derfor et begrenset bruksområde i vår produksjon.

Denne type gris kan meldes inn på Min Side med følgende beskjed i merknadsfelt: Ullgris/villsvin eller krysning av disse. Dette gjelder både for retur/nisje og de som ikke skal tas i retur.

Vi minner om at deltagelse i dyrevelferdsprogrammet for gris. Dersom dette og KSL krav ikke er oppfylt vil det påløpe ytterligere trekk i henhold til gjeldende retningslinjer.

Se for øvrig krav som stilles til utegris/frilandsgris.
 

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes