Fagbibliotek for gris

Griser i bingen

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som griseprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

De siste 5 artiklene i fagbiblioteket for gris - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Helse/Drift Halebiting- eit alvorleg velferdsproblem logg inn 06.11.2017
Drift Vann – vårt viktigste fôrmiddel logg inn 06.06.2017
Drift Transportdyktighet logg inn 18.04.2017
Drift Ta styringa med Ingris logg inn 29.11.2016
Helse Rettledning for bedømming av transportdyktighet hos gris logg inn 24.08.2016


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag?

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for småfe

» Fagbiblioteket for fjørfe