Søk:

Du er her: Hovedsiden / Gris /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Duroc blir felles farrase

  Duroc blir felles farrase

  (22.05.17) Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enig om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.

 • Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 21/2017

  Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 21/2017

  (19.05.17) I uke 21 er det tilnærmet balanse i smågrismarkedet. Det er økende underskudd av fôringsokser. I stammedyrmarkedet mangler det livkalver, kviger og kyr, i varierende mengder (det er regionale forskjeller). Når det gjelder kjøttfe så er det et visst overskudd av alle varianter unntatt drektige lettrase dyr.

 • Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  (04.05.17) Til tross for godt salg av lam hittil i år, er det fortsatt stort overskudd og en krevende markedssituasjon på dette dyreslaget. Det er også fortsatt noe overskudd av gris og egg, men ikke mer enn at det kan håndteres med virkemidlene vi rår over. Situasjonen på storfe er uendret og preges fortsatt av stort underskudd.

 • Transportdyktighet

  Transportdyktighet

  (Sist endret 18.04.17) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

 • MRSA i to svinebesetninger i Vestfold

  MRSA i to svinebesetninger i Vestfold

  (21.03.17) Mattilsynet har påvist MRSA i to svinebesetninger i Vestfold. De to besetningene vil bli pålagt å sanere for smitten.

 • Ny produktserie: Gilde Edelgris fra Vega

  Ny produktserie: Gilde Edelgris fra Vega

  (16.02.17) Gilde Edelgris fra Vega er en ny, spennende serie med svineprodukter produsert etter gamle nordnorske tradisjoner. Serien vil selges i Rema 1000 sine butikker i Nord-Norge.

 • Ny spesialveterinær for gris i Midt-Norge

  Ny spesialveterinær for gris i Midt-Norge

  (13.02.17) Ingeborg Ålmo er ansatt som spesialveterinær gris i Region Midt-Norge, etter at spesialveterinær Oddbjørn Kjelvik går av med pensjon fra 1. april.

 • Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

  Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

  (Sist endret 16.01.17) MKI (Matkjedeinformasjon) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  Siste prisendring og prisprognose gris

  (02.01.17) Fra mandag 2. januar reduseres engrosprisen for gris med kr 0,30 per kg, mens omsetningsavgiften øker med kr 0,50 per kg. Samtidig justeres vekttabellen slik at prisreduksjonen for gris mellom 85,1 og 90 kg blir 80 øre per kg mot tidligere 50 øre. Tillegget for kjøttprosent mellom 50 og 55 prosent justeres noe ned. For utslaget på utbetalingspris for ulike klasser og vektgrupper vises til prislisten.

 • MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  (30.11.16) Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler