Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Gi ditt klimasamtykke!

  (29.04.24) Etter mange år med mye fokus på kvalitetssikring av dyrevelferd jobbes det nå også med bærekraft generelt og spesielt ønsker næringa å komme raskt i gang med å bruke klimakalkulatoren.

 • Nortura livdyrnytt april 2024

  (15.04.24) Min side livdyr tas nå i bruk av flere og flere noe vi formidlere er svært glade for. Gleden ligger i flere årsaker, men det viktigste er oversikt og redusert tidsbruk som gjør at fellesskapet kan yte en bedre service og være mer tilgjengelig for andre viktige oppgaver til nytte for dere eiere. Løsningen er tilgjengelig dag/natt 52 uker i året!

 • Veileder transportdyktighet

  (Sist endret 18.03.24) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

 • Ikke funn av MRSA hos svin i Norge de siste fire årene

  (13.03.24) Det har ikke vært påvist MRSA hos svin siden 2019 i Norge. I 2014 innførte Norge en strategi for å hindre smitte av MRSA i norske svinehold. Norske svinebesetninger har strenge smittevernregler og gode rutiner. Fire år uten funn av MRSA i Mattilsynets overvåkningsprogram viser at systemet fungerer.

 • Merking av slaktegris – gris uten klubbemerke vil kasseres på slakteriet

  (Sist endret 26.02.24) Det er svært viktig at gris som sendes til slakt er riktig og tydelig merket. Merking av gris skal gjøres for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte ihht til MKI (Matkjedeinformasjon). Gris uten klubbemerke er vanskelig å identifisere sikkert, og fra og med uke 10 (4. mars) vil Mattilsynet kassere gris uten klubbemerke/tatovering på slakteriet.

 • Livdyr kjøresedler og utleveringssedler på epost

  (16.02.24) Fra i dag fredag 16. februar får du som selger- eller kjøper livdyr fra oss, kjøreseddel eller utleveringsseddel automatisk tilsendt på epost. Vi har brukt litt tid på å få på plass dette i ny løsning, og vi håper at det vil bli tatt godt imot.