Søk:

Du er her: Hovedsiden / Gris /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 9 - 2017

  Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 9 - 2017

  (24.02.17) I uke 9 er det fortsatt underskudd i smågrismarkedet, og dette gjelder i alle regioner. Det er underskudd av fôringsokser, men det er regionale forskjeller. I stammedyrmarkedet mangler det kviger og kyr, mens vi har noen livkalver til overs (det er regionale forskjeller). Når det gjelder kjøttfe så er det tilgang på alle kategorier. Det er nye salgsvilkår fra årsskiftet.

 • Ny produktserie: Gilde Edelgris fra Vega

  (16.02.17) Gilde Edelgris fra Vega er en ny, spennende serie med svineprodukter produsert etter gamle nordnorske tradisjoner. Serien vil selges i Rema 1000 sine butikker i Nord-Norge.

 • Ny spesialveterinær for gris i Midt-Norge

  Ny spesialveterinær for gris i Midt-Norge

  (13.02.17) Ingeborg Ålmo er ansatt som spesialveterinær gris i Region Midt-Norge, etter at spesialveterinær Oddbjørn Kjelvik går av med pensjon fra 1. april.

 • Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam

  Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam

  (19.01.17) Den nye prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam blir meget krevende å håndtere i 2017. Det er også overskudd av gris, men det er mer håndterbart innenfor tilgjengelige reguleringsvirkemidler. Storfe preges fortsatt av underskudd, mens det prognoseres bare et mindre overskudd av egg.

 • Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

  Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

  (Sist endret 16.01.17) MKI (Matkjedeinformasjon) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  Siste prisendring og prisprognose gris

  (02.01.17) Fra mandag 2. januar reduseres engrosprisen for gris med kr 0,30 per kg, mens omsetningsavgiften øker med kr 0,50 per kg. Samtidig justeres vekttabellen slik at prisreduksjonen for gris mellom 85,1 og 90 kg blir 80 øre per kg mot tidligere 50 øre. Tillegget for kjøttprosent mellom 50 og 55 prosent justeres noe ned. For utslaget på utbetalingspris for ulike klasser og vektgrupper vises til prislisten.

 • MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  (30.11.16) Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

 • Godgrisen 2016 til Jon Leif Eikaas

  Godgrisen 2016 til Jon Leif Eikaas

  (22.11.16) Eikaas har gjennom flere tiår vært en foregangsmann, inspirator og forbilde for mange innen svinenæringen lokalt i Agder og i norsk svinemiljø. For sitt arbeid og engasjement er han tildelt Norsvins hedersbevisning «Godgrisen» for 2016.

 • Utbetaling av kvantumstillegg på gris

  Utbetaling av kvantumstillegg på gris

  (23.09.16) Det utbetales i dag vel 17 millioner i kvantumstillegg. Det er nå kun for gris kvantumstillegg avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er ute av ordningen etter endringene i leveringsvilkår fra årsskiftet. For småfe beregnes kvantumstillegget kun ved årsoppgjør. For egg utbetales det fortløpende, når året er omme blir faktisk kvantumstillegg for året regnet ut.

 • Ingen felles satsing på Duroc

  Ingen felles satsing på Duroc

  (12.09.16) Scanpig as og Nortura har i en periode drøftet muligheten for å åpne tilgang til svinerasen Duroc for produsentene som leverer til slakterier tilknyttet KLF. Det har ikke vært mulig å finne premisser for samarbeid og en økonomimodell som tilfredsstiller begge parter, og samtalen har dermed ikke ført fram.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler