Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (25.09.20) Avregningsprisen for gris økes med kr. 0,50 per kg fra mandag 28. september. Dette grunnet endring i engrospris ihht prisløypen som tidligere er kommunisert.

 • Ny slaktelinje for gris på Steinkjer

  (Oppdatert 07.09.20) Nortura Steinkjer skal i uke 41 montere en helt ny og mer effektiv slaktelinje for gris. Dette er en stor oppgradering for oss, og vil blant annet gi oss økt kapasitet og ytterligere forbedret kvalitet på de gode råvarene våre. Montering av ny linje krever stopp i slakting i vel ei uke, og vi ber om at innmelding av slaktegris og purke gjøres så tidlig som mulig til uke 40 og 42. Medlemsbutikken er stengt i perioden.

 • Mindre overskudd av lam og fortsatt overdekning av egg

  (02.09.20) Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet.

 • Viktig informasjon til alle smågrisproduserende besetninger

  (31.08.20) 20. juni i sommer ble Forskrift om hold av svin endret ved at det ble lagt til en § 26 a som stadfester at alle som har en eller flere purker eller som har planlagt å levere, eller leverer mer enn 10 slaktegris i året, er pålagt å være med i et velferdsprogram godkjent av Mattilsynet. Deltagelse i Velferdsprogrammet i Helsegris oppfyller kravene.

 • Tiltak dersom kanyler brekker under injeksjon

  (08.07.20) Sprøytespisser som knekker under injeksjon og som ikke lar seg fjerne fra muskulaturen, utgjør en dyrevelferdsmessig og mattrygghetsmessig risiko. Slike dyr skal ikke sendes inn til slakt. Disse dyra skal avlives umiddelbart.

 • Smittevern i svinebesetninger

  (16.06.20) 2020 blir året smittespredning, smittevern og immunitet er de mest omtalte tema i samfunnet generelt. Svineprodusenter er en gruppe som over mye lengre tid har hatt disse temaene langt fremme i bevisstheten. Det er likevel viktig å minne hverandre på viktigheten av god smittebeskyttelse.