Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Tiltak dersom kanyler brekker under injeksjon

  (23.03.23) Sprøytespisser som knekker under injeksjon og som ikke lar seg fjerne fra muskulaturen, utgjør en dyrevelferdsmessig og mattrygghetsmessig risiko. Slike dyr skal ikke sendes inn til slakt. Disse dyra skal avlives umiddelbart.

 • Svært god tilgang på fôringsdyr

  (15.02.23) Siden i høst har store deler av Nortura hatt utfordringer, utslakting og frigjøring av sluttfôringsplasser har ikke stått i forhold med innmelding av fôringsdyr.

 • Meld frå om akutt luftvegssjukdom

  (07.02.23) Alle slakteria i Rogaland har gått saman om prosjektet Små-i-Ro der målet er å betre helsa på grisen. Eit viktig tiltak er å kartlegge kva type APP-bakterie som finst der ute.

 • Nå melder du inn slaktegris på Min side!

  (17.01.23) Fra i dag er innmelding av gris, purke og råne til slakt en del av nye Min side. Innmelding av småfe har vært mulig på Min side fra august, etter det har livdyrløsningene vært prioritert. Kjøp, salg og direktelevering av smågris ble lansert på Min side i midten av desember.

 • Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

  (02.01.23) Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar 2023.

 • Første år med SPF-gris for Sjur Aakra

  (16.12.22) Sjur Aakra fra Etne i Vestland sanerte og la om til SPF i 2021. Nå, drøyt et år etter, ser han tilbake på omlegginga som en av de beste valgene han har gjort som bonde.