Salgsskjema for omsetting av smågris

(Sist endret 01.08.17) Salgsskjema for omsetting av smågris ble innført fra 1. juni 2012, skjema er etter det revidert - og sist i 2017.

Av: Bente Borgen, tidl. prosjektleder og livdyrformidler

SmågrisSalgsskjema skal være et hjelpemiddel for å dokumentere fôring, stell og kvalitet på smågrisen. Dette er med på å sikre at grisen omsettes til riktig pris, samt at overgangen fra smågris- til slaktegrisbesetning blir enklere. Storfeprodusentene har hatt et tilsvarende skjema i årevis, og inntrykket er at det fungerer godt, både for selger og kjøper.

For de fleste byr ikke dette på store endringer i forhold til dagens praksis, med unntak av en forenkling av selve noteringen, som til nå har foregått på mange ulike måter. Det er ikke foretatt endringer i salgsvilkårene, så alle opplysninger skal ha blitt notert tidligere også. For enkelte vil det likevel kunne bety litt mer arbeid i å vurdere grisen man skal levere, men til gjengjeld er det grunnlag for en svært tilfreds kunde i andre enden.

For gris som omsettes via et livdyrkontor, på spott, blir det obligatorisk å fylle ut skjema for hver leveranse. Mellom 70 og 80 % av smågrisen omsettes i faste avtaler. For de som har fastavtale vil ikke salgsskjema være obligatorisk, men også her vil det være mulig å ta det i bruk.

Gjennomføring:

  • Salgsskjema sendes enten ut fortløpende etter påmelding eller blokkevis til store leverandører av smågris til spot-markedet.
  • Fyll ut skjemaet i forkant av levering. Dersom grisen veies av Nortura noteres vektene ved levering.
  • Evt salgslyter kontrolleres av sjåfør, og grisen kan med fordel spraymerkes slik at antall salgslyter raskt kan kontrolleres av kjøper
  • En gjenpart av skjemaet beholdes av selger, en av kjøper og en arkiveres på livdyrkontoret (sendes med sjåføren).


Skjema som pdf: Salgsskjema for omsetting av smågris

Ved evt spørsmål; Kontakt ditt lokale livdyrkontor.

Egenerklæring ved flytting av storfe eller svin til nytt dyrehold (PDF)