Kostnader nisjeslakt

(09.11.23) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal kjøpe egne slakt tilbake som nisjeslakt.

Kostnad er:

Engrospris kr/kg
- avregningspris kr/kg
= Kostnad nisje kr pr kg

Tabellen er eksempel på gjeldene kostnad kr/kg (siste prisnotering fra 13.11.23):

  Kilospris nisje*
Sau klasse R  kr 26,67
Lam klasse O 9,1-13 kg kr 37,90
Lam klasse R 16,1-23 kg  kr 30,90
Ung Okse 250-325 kg klasse O+  kr 18,38
Ung Ku klasse over 250 kg O-  kr 18,41
Kalv klasse O 90-140 kg  kr 24,83
Gris 83,1-85 kg klasse E  kr 9,98
Purke skolda klasse E  kr 12,18
Kje 5,1-9 kg klasse O  kr 60,65
Kje over 9 kg klasse O  kr 44,65
Geit klasse O  kr 21,95

*med forbehold om oppdatering ved siste prisendring

Du får først en vanlig avregning for slaktet ditt. Dersom det er nisjeslakt, får du en faktura på samme slaktet med engrospris.