Direktelevering av smågris

Det meste av smågrisomsetninga går direkte mellom produsenter.

Min side

  Gå til Min side

Min side under Livdyr, er et skjema du kan melde slik omsetning til avregning/fakturering.

 • Kjøper og selger står fritt til å avtale godgjøring for frakt og veging.
 • Anbefalt sats 10 - 20 kr pr gris, avhengig av avstand o.l.
 • Smågris med kort hale, brokk eller byllar blir trukket med kr 120,- per stk.
 • Stor brokk eller dårlig grodd halesår blir trukket med 240,- per stk.
 • Formidling av smågris med lyter skal skje i forsåelse mellom selger og kjøper.
 • Det blir ikke gitt tillegg for vekter over 35 kg, med mindre det foreligger fast avtale mellom kjøper og selger.
 • Omsettes det Helsegris under 20 kg, må vekt på disse føres i merknadsfeltet.

Gris med følgende defekter skal ikke omsettes:

 • Ukastrert gris
 • Gris med kort hale, og/eller åpne sår og hevelser
 • Gris med leddbetennelse eller tydelig hevelse i ledd eller klauvrot
 • Tydelig halte dyr
 • Tydelig påkjente og utrivelige griser

Griser som ved slakt blir klassifisert som råne, er selgers ansvar.

Prisnotering smågris

Smågriser skal behandles mot spolorm før salg


Gammelt skjema er fortsatt tilgjengelig om du ikke vil bruke Min side

Lenke til skjema for direktelevering