Direktelevering av smågris

Det meste av smågrisomsetninga går direkte mellom produsenter.

Se mer om ny løsning, trenger du veiledning så kontakt Medlemssenter på tlf. 955 18 400.

Kriterier:

 • Kjøper og selger står fritt til å avtale godgjøring for frakt og veging.
 • Anbefalt sats 10 - 20 kr pr gris, avhengig av avstand o.l.
 • Smågris med kort hale, brokk eller byllar blir trukket med kr 120,- per stk.
 • Stor brokk eller dårlig grodd halesår blir trukket med 240,- per stk.
 • Formidling av smågris med lyter skal skje i forsåelse mellom selger og kjøper.
 • Det blir ikke gitt tillegg for vekter over 35 kg, med mindre det foreligger fast avtale mellom kjøper og selger.
 • Omsettes det Helsegris under 20 kg, må vekt på disse føres i merknadsfeltet.

Gris med følgende defekter skal ikke omsettes:

 • Ukastrert gris
 • Gris med kort hale, og/eller åpne sår og hevelser
 • Gris med leddbetennelse eller tydelig hevelse i ledd eller klauvrot
 • Tydelig halte dyr
 • Tydelig påkjente og utrivelige griser

Griser som ved slakt blir klassifisert som råne, er selgers ansvar.

Prisnotering smågris