Ingris web gir deg en god oversikt over besetningen din og gjør det mulig å beregne produksjonsresultater. Dette er viktig for at du i samarbeid med din rådgiver skal kunne finne forbedringsområder i produksjonen og kunne sette inn tiltak der det trengs. Dine produksjonsdata er også en forutsetning for å kunne beregne riktige prognoser.

Du trenger ingen mellomlagring av data på egen PC, REGISTRERT ER LEVERT.

Programmet er under kontinuerlig utvikling, og nye versjoner og rapporter er tilgjengelig for deg som produsent i det øyeblikket de er lagt ut på databasen.

Se informasjon om Ny Ingris tilvekstdel klar til bruk

Vi oppfordrer spesielt svineprodusenter som ikke har noe registreringsverktøy om å forsøke Ingris web. Du får gratis tilgang i 3 mnd slik at du kan bli kjent med programmet og se de mulighetene det inneholder.

Det du som produsent trenger for å starte opp med Ingris web er: Internett tilgang, PC med nettleser, brukernavn og passord. Kontakt din rådgiver om du har spørsmål.

Du kan også kontakte Ingris brukerstøtte på telefon 97 75 17 25 eller e-post support@in-gris.no

For å bruke Ingris web betaler du en årsavgift på kr. 2090,- eks. mva, mens kun tilvekstdelen koster kr. 1490,- eks mva. Du betaler ingen oppstartspris for programmet, men avgiften faktureres en gang per år.

» Innlogging Ingris web