Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferdsprogrammet for gris

(09.10.19) E-læringskurs blir en obligatorisk del av Dyrevelferdsprogrammet for gris. For å unngå økonomisk trekk i avregningsprisen må dyreeier og røktere ha gjennomført e-læringskurset innen 1. januar 2020.

Dyrevelferdsprogrammet for gris er et krav for alle som leverer flere enn 10 gris til slakt per år. Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med Norsvin. Tilgang til kurset kan kjøpes på Animalia sin nettside. Se informasjon nedenfor om priser. 

Om kurset
Kurset vektlegger praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer. Du får en innføring i hvordan du bør observere dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning. Det er brukt tegnede figurer og animasjoner for god og forenklet fremstilling av læringsinnholdet. Kurset finnes på norsk og engelsk. 

Når du og dine røktere har gjennomført kurset vil dette bli registrert i Dyrevelferdsprogrammet. 

Introduksjonspris frem til 1.1.20

  • Kr. 500,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
  • Kr. 250,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Ordinær pris etter 1.1.20

  • Kr. 800,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
  • Kr. 400,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

For pakkepris til større grupper – ta kontakt med Animalia.

Direktelenke til E-læringskurs: dyrevelferd for gris
 

Basisopplæring i dyrevelferdsprogrammet

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og forbrukerne. Derfor har svinenæringen etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser. Fra 1. juli 2019 ble alle besetningstyper, også de som har purker, omfattet av det som nå heter dyrevelferdsprogrammet for svin.

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Som en obligatorisk del av dyrevelferdsprogrammet for svin og en basisopplæring, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et e-læringskurs for dyreeiere og røktere. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.