Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • PGE satt for 1. halvår 2024

  (02.10.23) Styret i Nortura har i dag satt ny PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for første halvår 2024 på storfe, gris, småfe og egg. I all hovedsak er dette en videreføring av dagens priser.

 • Bli med på eierskiftekurs november 2023

  (02.10.23) Et kommende eierskifte fører til mange spørsmål, og nå starter vi ny runde med våre populære eierskiftekurs. Har dere tidligere vurdert å bli med, men ikke fått det til å passe, - så er det bare å gripe sjansen nå.

 • Nortura forbedrer resultatet med 200 millioner kroner

  (29.09.23) Den positive resultatutviklingen i Nortura fortsetter i andre tertial. Resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) ende på 267 millioner kroner, en økning på rundt 100 mnok sammenliknet med samme periode i fjor.

 • Skal transportere mat med elektrisk transport

  (29.09.23) Nortura setter høsten 2023 nye elektriske lastebiler i transport mellom anleggene på Malvik, Rudshøgda og Tønsberg. Sammen med det norske transportkonsernet Litra AS tar selskapet i bruk verdens to første lastebiler med en batterikapasitet på 1000 kWh.

 • Framleis underdekning på lam

  (28.09.23) Da er veke 37 (11. - 17. september) inne i slaktestatikken. I denne veka slakta Nortura 53 500 lam med medel slaktevekt 20,1 kg, medel klasse R/R+ (8,3) og medel feittgruppe 2+ (5,8).

 • Fårikålens festdag!

  (26.09.23) Torsdag er fårikålens festdag! Hvert år feirer vi Norges nasjonalrett med sin egen festdag, og det er alltid den siste torsdagen i september.

 • Lite behov for ekstra åpningstid ved medlemssenteret

  (26.09.23) Mandag kveld 25. september hadde medlemssenteret ekstra åpningstid fra kl. 18:00 til kl. 21:00. – Det er stor pågang rett før innmeldingsfristen nå i lammesesongen, derfor stiller vi oss disponibel om noen trenger hjelp ved innmelding, sier teamleder Inger Haugerud Brenni ved Nortura Medlemssenter. Det var likevel ikke så mange som hadde behov.

 • Viktig melding fra norske slakterier

  (14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.