Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Omsetningsavgift 2024

  (14.12.23) Omsetningsrådet vedtok 8. desember forslag til satser for omsetningsavgift i 2024.

 • Dyrevelferdsprogrammet for sau rulles ut for første pulje

  (05.12.23) Nå i desember får de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars.

 • Spørsmål og svar om Min side?

  (05.10.23) Vi har per i dag over av 65 % av innmeldingene til slakt på Min side. Min side er den viktigste tjenesten vi har til samhandling mellom oss i Nortura og deg som bonde. Derfor er vi like utålmodig som deg til å forbedre og utvikle løsningen, og minimum komme tilbake til tjenester som var tilgjengelig før datainnbruddet. Målet vårt er som kjent lenger enn det!

 • Lage snarvei til Min side på din telefon

  (05.10.23) I går var blant andre medlemssiden nede grunnet en oppdatering som feilet hos vår leverandør. Mange bruker medlem.nortura.no som inngang til Min side, og fikk problemer med innmelding, selv om Min side var tilgjengelig. Et tips er å lage en snarvei til Min side på telefonen din - så har du en direkte inngang.

 • PGE satt for 1. halvår 2024

  (02.10.23) Styret i Nortura har i dag satt ny PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for første halvår 2024 på storfe, gris, småfe og egg. I all hovedsak er dette en videreføring av dagens priser.

 • Viktig melding fra norske slakterier

  (14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.