Fagbibliotek for storfe og storfebygg

Ku på beite

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som storfeprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgivning, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet, og pt er innlogging ikke mulig.

De siste 5 artiklene i fagbiblioteket for storfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Avl Ungdyrkåring logg inn 17.11.2022
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 01.06.2021
Fôring Slaktemodne okser gir best inntekt logg inn 24.03.2021
Temahefte Kjøttproduksjon på kjøttfekviger (oppdatert) logg inn 19.03.2021
Ammeku Fjøs for ammeku logg inn 14.01.2021

Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for småfe

» Fagbiblioteket for fjørfe