Fagbibliotek for storfe og storfebygg

Ku på beite

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som storfeprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgivning, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

De siste 5 artiklene i fagbiblioteket for storfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Helse Ringorm påvist (oppdatert, ligger åpen) logg inn 01.11.2019
Helse Tenk smittevern også i beitesesongen logg inn 12.06.2019
Fôring Noen råd i siloslåtten logg inn 15.05.2019
Beite Slepp kyrne ut, det er vår! (åpen) logg inn 08.05.2019
Drift Skitne storfe (ligger åpen) logg inn 20.02.2019


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for småfe

» Fagbiblioteket for fjørfe