Fagbibliotek for storfe og storfebygg

Ku på beite

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som storfeprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgivning, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

De siste 5 artiklene i fagbiblioteket for storfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Beite Unngå tapt tilvekst på haustbeite logg inn 30.06.2020
Fôring Kan ammoniakkbehandla halm erstatta grassurfôr? (oppdatert) logg inn 23.06.2020
Fôring Ta vare på kalven – framtida i fjøset! logg inn 23.06.2020
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 06.05.2020
Fôring Disponering av grovfôret gjennom sesongen logg inn 28.04.2020


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for småfe

» Fagbiblioteket for fjørfe