Fagbibliotek for storfe og storfebygg

Ku på beite

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som storfeprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgivning, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

Se også på landbruksbygg.no

De siste 5 artiklene i fagbiblioteket for storfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Fôring Avlingssvikt – men hold produksjonen oppe! logg inn 15.08.2018
Fôring Fôrplan med behandlet halm og litt surfôr for ammeku logg inn 10.08.2018
Fôring Fôrplan kjøttfe, tung rase fra 250 kg avvenningsvekt til 340 kg slaktevekt logg inn 10.08.2018
Fôring Fôrplan NRF okse fra 120 kg kalv til 290 kg slaktevekt og 15-16 mnd. slaktealder logg inn 10.08.2018
Fôring Fôrplan kjøttfe lett rase, fra 225 kg avvenningsvekt til 300 kg slaktevekt logg inn 10.08.2018


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for småfe

» Fagbiblioteket for fjørfe