Direktelevering av kalv

Har du levert kalv og fôringsdyr direkte til en annen produsent? Vi har et skjema du kan melde slik omsetning til avregning/fakturering.

Du kan nå legge inn inntil 10 dyr i skjemaet, har du flere må du fylle ut nytt skjema. Skriv i så fall en merknad om det.

Skjema - direktelevering av kalv

Merknader:

  • Om du leverer dyr med horn genererer det et trekk om ikke annet er avtalt, bruk merknadsfeltet for opplysninger om dyr med horn.
  • Krysninger: Legg inn opplysninger om hvilke rase som er krysset og krysningsgrad.
  • Alle felt for hvert dyr bør fylles ut, men i tillegg til individnummer må alltid fødselsdato, far og mål/vekt fylles ut.

Prisnotering kalv og fôringsdyr

Skjema på Min side

Min side under Livdyr, er det også et skjema du kan melde slik omsetning til avregning/fakturering.

Dette skjemaet kommer til å utvikles videre og på sikt vil skjema på Min side være gjeldende.

Min side

  Gå til Min side