Kontrollprogrammet – prøvetaking

(Oppdatert 11.12.20) Vi ser at en del ikke har fått med seg at det som en konsekvens av covid-19 situasjonen ikke ble sendt ut utstyr i år. Dette fordi bedriften som har gjort dette for oss måtte stenge ned. Derfor må veterinærer og produsenter selv stå for utstyret i år.

Veterinærer/produsenter må skaffe utstyr selv

Vi ser at en del ikke har fått med seg at det som en konsekvens av covid-19 situasjonen ikke ble sendt ut utstyr i år. Dette fordi bedriften som har gjort dette for oss måtte stenge ned. Derfor må veterinærer og produsenter selv stå for utstyret i år. Vi beklager selvsagt dette, men håper og tror at produsenter og veterinærer løser dette greit. Speneprøveglass kan bestilles gjennom Tine, mens blodprøveglass (4ml m/rød kork) må bestilles gjennom veterinæren.

Rekvisisjon til prøvetaking finner du her

Innsending av prøver

Vi ber om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve går ut. Normalt tar det inntil 10 virkedager før svar på prøven foreligger, men av erfaring fra tidligere år kan det forventes at det i de mest hektiske periodene kan ta opptil 5 uker før svaret er klart.

Ta ut prøven i såpass god tid at du som produsent ikke står i fare for å miste statusen.

Ammekuprodusenter kan ta melkeprøve

I motsetning til tidligere kan ammekuprodusenter nå velge mellom blodprøve og melkeprøve. De samme prinsippene gjelder her som hos melkeprodusenter hvis valget faller på melkeprøve. Med andre ord, prøve skal tas fra de fire yngste 1 laktasjonskyr som er født i besetningen. Og husk – HMS må prioriteres!

Gyldighet av status er 410 dager

Tidsintervallet for prøvetaking er nå endret fra 365 dager til 410 dager. Med andre ord, statusen produsenten oppnår på prøvene vil være gyldig i 13,5 mnd, forutsatt at det ikke er hendelser i dette tidsrommet som har betydning for smittestatus på besetningen.

Prøvetaking - noen korte retningslinjer:

  • 4 individer
  • Aldri ta prøver av innkjøpte dyr, de MÅ være født i besetningen
  • Melk – velg 1.laktasjonskyr
  • Blod – kalv/ungdyr må være minimum 6mnd

Felles rutine for prøver:

  • Prøvene sendes til Tine Mastittlaboratorium i Molde. Både blodprøveglass og melk fra førstekalvere kan sendes i enkeltspeneprøvepakke (mastittprøvepakke).

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med din veterinær, våre rådgivere, eller animalia.no