Søk:

Du er her: Hovedsiden / Storfe /Priser/vilkår

Verktøylinje

Priser og leveringsvilkår for storfe

Priser og leveringsvilkår for storfe

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser storfe

» Leveringsvilkår storfe

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  Siste prisendring og prisprognose storfe

  (15.09.17) Fra mandag 18. september fjernes det ekstra avtaletillegget for storfe.

 • Endring av prisløype for storfe

  Endring av prisløype for storfe

  (Oppdatert 14.09.17) Betydelig større slakting enn forventet av ung okse gjennom sommer og tidlig høst, har medført behov for å justere prisløypa for storfe. Uten denne justeringen ville gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 blitt høyere enn vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 • Prisen på storfe

  Prisen på storfe

  (Sist endret 11.09.17) Fra og med mandag 4. september til og med mandag 2. oktober vil utbetalingsprisen reduseres med kr 5,21 pr kg!

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 15.08.17) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

 • Prisløyper 2. halvår 2017

  Prisløyper 2. halvår 2017

  (02.06.17, endret 11.09.17) Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Siden videreføring av målpris for gris ble vedtatt er prisløypa korrigert.

 • Prisnotering kalv/fôringsdyr

  (Sist endret 02.06.17) Notering nr. 1/2017 gjeldende fra 5. juni 2017. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

 • Prising storfe gjennom sommer og høst

  Prising storfe gjennom sommer og høst

  (Sist endret 01.06.17) Som kjent er det telledato 1. oktober i år. Det gir Nortura utfordringer både med hensyn til slaktekapasitet i en travel høstsesong, og med markedsbetjeningen. Selv for storfe, som har stor underdekning totalt for året, kan det oppstå betydelige overskudd på høsten når slaktingen er størst og etterspørselen minst. Dette forsterkes av telledato 1. oktober. Nortura vil derfor legge opp en prisløype som gir topp-pris i løpet av juni.

 • Leveringsvilkår økologiske storfe

  Leveringsvilkår økologiske storfe

  (Sist endret 02.03.17) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

 • Nortura URFE

  Nortura URFE

  (16.02.17) Nortura har nå overtatt ansvaret for varestrømmen URFE. Samtidig er det etablert et nytt selskap, Urfe SA som er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er også registrert som eier av varemerket «URFE».

 • Norsk kjøttfe-tillegg endres fra 2017

  Norsk kjøttfe-tillegg endres fra 2017

  (02.01.17) Tillegget for varestrømmen Norsk kjøttfe endres fra 1. januar 2017, endringen er en tilpasning til telledato som endres i 2017, og endringer i markedsbehovet.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 16 artikler