Søk:

Du er her: Hovedsiden / Storfe /Priser/vilkår

Verktøylinje

Priser og leveringsvilkår for storfe

Priser og leveringsvilkår for storfe

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser storfe

» Leveringsvilkår storfe

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  Siste prisendring og prisprognose storfe

  (30.06.17) Fra mandag 3. juli økes avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige med kr 1,19 pr kg, ung ku, ku og okse med kr 1,18 pr kg og kalv med kr 1,14 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris, endringer i hud- og innmatverdier, slaktekostnader. Som tidligere varslet reduseres det ekstra avtaletillegget for storfe tilsvarende avregningsprisøkningen slik at oppgjørsprisen i praksis blir uendret.

 • Prisløyper 2. halvår 2017

  Prisløyper 2. halvår 2017

  (02.06.17, endret 30.06.17) Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Siden videreføring av målpris for gris ble vedtatt er prisløypa korrigert.

 • Prisnotering kalv/fôringsdyr

  (Sist endret 02.06.17) Notering nr. 1/2017 gjeldende fra 5. juni 2017. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

 • Prising storfe gjennom sommer og høst

  Prising storfe gjennom sommer og høst

  (Sist endret 01.06.17) Som kjent er det telledato 1. oktober i år. Det gir Nortura utfordringer både med hensyn til slaktekapasitet i en travel høstsesong, og med markedsbetjeningen. Selv for storfe, som har stor underdekning totalt for året, kan det oppstå betydelige overskudd på høsten når slaktingen er størst og etterspørselen minst. Dette forsterkes av telledato 1. oktober. Nortura vil derfor legge opp en prisløype som gir topp-pris i løpet av juni.

 • Leveringsvilkår økologiske storfe

  Leveringsvilkår økologiske storfe

  (Sist endret 02.03.17) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

 • Norsk kjøttfe-tillegg endres fra 2017

  Norsk kjøttfe-tillegg endres fra 2017

  (02.01.17) Tillegget for varestrømmen Norsk kjøttfe endres fra 1. januar 2017, endringen er en tilpasning til telledato som endres i 2017, og endringer i markedsbehovet.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 02.01.17) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

 • Avregningspriser Nord-Norge

  Her finner du gjeldende avregningspriser for Norturas medlemmer i Nordland,
  Troms og Finnmark fylker.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  Forklaring på slakteoppgjør

  (06.09.16) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Priser og tillegg for Kvalitetskalv

  Priser og tillegg for Kvalitetskalv

  (Sist endret 04.01.16) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. På grunn av for stor tilgang på kalv, blir det ikke inngått nye avtaler inntil videre.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 13 artikler