Priser og leveringsvilkår for storfe

Storfe på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg.  Kvantumstillegg avregnes årlig etter årsavslutning.

» Avregningspriser storfe

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (27.03.24) Fra mandag 1. april går avregningsprisen på alle storfe opp med kr. 3,44 pr kg, og kalv med kr 3,51 pr kg. Dette er grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift og reduserte kostnader.

 • Nortura URFE

  (Oppdatert 26.01.24) Nortura har ansvaret for varestrømmen URFE og selskapet Urfe SA er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er registrert som eier av varemerket «URFE». Varestrømmen opphører fra og med 1.5.24.

 • Angusavtale

  (Oppdatert 09.01.24) Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen. Det er midlertidig stans i tegning av nye avtaler.

 • Premiert slakting av kalv – alle plassene er fylt opp

  (Oppdatert 11.12.23) Formålet med premiert kalveslakting er å redusere tilførsler av storfe i slutten av 2024 og begynnelsen av 2025. Det slaktes normalt en del kalv som inngår i ordinære varestrømmer. Nå er det behov for å øke kalveslaktingen noe for å oppnå markedsbalanse raskere. Alle plassene til premiert slakting av kalv er nå fylt opp!

 • Prisløype for storfe 1. halvår i 2024

  (31.10.23) Formålet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum oppnår planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE). Prisen settes med mål om å sikre markedet stabil tilgang på ferskt storfekjøtt gjennom 1. halvår i 2024. 

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 26.01.23) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Leveringsvilkår økologiske storfe

  (Sist endret 02.01.23) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.