Priser og leveringsvilkår for storfe

Storfe på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser storfe

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

 • Prisløyper engrosprisendringer 2. halvår 2021

  (Oppdatert 13.09.21) Konsernstyret i Nortura vedtok 11. mai 2021 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2021. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris i 2. halvår 2021 ble satt av konsernstyret 16. juni etter overgang fra målpris. For å oppnå et prisuttak for gris i 2. halvår 2021 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres endringer i prisløypa.

 • Prisnotering livdyr av storfe

  (Sist endret 23.08.21) Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA. Siste endring er tillegg Semin, endret fra kr. 700,- til kr. 1200,-

 • Prisløypen for storfe 2. halvår 2021

  (Oppdatert 22.07.21) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 2 halvår 2021, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

 • Ekstra avtaletillegg storfe 

  (22.07.21) Det er stor etterspørsel etter storfekjøtt. For dekke etterspørselen før lammesesongen setter inn, innfører Nortura Ekstra avtaletillegg med kr 1,- per kg fra mandag 2. august!  

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 22.06.21) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Med bakgrunn i Norturas resultatforbedring og den ekstraordinære markedssituasjonen har Norturas styre vedtatt å heve sesongtillegget for Norsk Kjøttfe med kr 1,- pr kg i perioden fra og med uke 26 (mandag 28. juni) til og med uke 38 (fredag 24. september). Det betyr at tillegget reduseres fra kr 4,- pr kg til kr 3,- pr kg fra mandag 28. juni, og ikke til kr 2,- pr kg som tidligere annonsert.

 • Angusavtale

  (Oppdatert 15.04.21) Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen. Vi øker tillegget for fettkompensasjonen på kvige fra kr. 3,00 per kg til kr. 6,00 per kg, gjeldende fra 3. mai 2021.

 • Øker prisen for tunge storfeslakt fra 2. påskedag

  (15.03.21) Prognosen for mars viser at underdekningen av norskprodusert storfe øker ytterligere. Nortura ønsker å stimulere til økt storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale gjennom å øke andelen av de tyngste slakta i kategorien ung okse. Fra mandag 5. april heves derfor vektgrensen for topp-pris med 25 kg.